Ordførerens venner i politiet

Politibil

Siden 10. november 2019 har jeg prøvd å få innsyn i politianmeldelsen til Hilde Nyvoll. Hvem, hva, og ikke minst når. Etter et par mislykkede forsøk på lensmannskontoret på Storslett fikk jeg beskjed om å sende inn en begjæring til Politimesteren i Tromsø. Etter en purring fikk jeg svar fra Tromsø. Ja, selvfølgelig, det var bare å stikke innom på lensmannskontoret på Storslett, så ville det ordne seg!? Da var vi allerede kommet til koronakrisen i midten av mars.

Jeg ønsker å skrive på denne bloggen at Nyvollfolket nok en gang har politianmeldt meg for noe grunnløst, og vil ha dekning for det.

Rett før påske tar jeg kontakt med regionlensmann Skogmo og gir uttrykk for at nok er nok. Jeg har ikke fått dokumenter fra politiet at Hilde Nyvoll har anmeldt meg. Det står heller ikke i henleggelsen av saken om hvem som har anmeldt. Han sier vi ordner opp i innsynet etter påske.  Det blir gjort en avtale om innsyn med Joachim Bakke fredag 17. april.  Jeg stiller, men Bakke bakker ut og ønsker at jeg steamer inn igjen på mandag 20. april.

Jeg ønsker å skrive på denne bloggen at Nyvollfolket nok en gang har politianmeldt meg for noe grunnløst, og vil ha dekning for det.

På lørdag 18. april skal Nyvoll ha lagt ut en «offentliggjøring» av de «anonyme» hatmeldingene mot seg forbeholdt sin klan av venner, partifolk, redaktører etc. på facebook. Konklusjonen til ordføreren er at min atferd er «hensynsløs» og at den ble anmeldt 17. oktober 2019. I mitt «konspiratoriske» hode så tenker jeg at her kan det være en sammenheng, det hode som en av ordførerens facebookvenner mener holder skuldrene mine oppe, eller var det omvendt.

Intetanende om toget som gikk, tropper jeg opp på lensmannskontoret på mandagsformiddag 20. april for endelig å få innsyn i anmeldelsen. Hvem, hva og ikke minst når.

Fremdeles kan jeg ikke få med meg et dokument som forteller at Hilde Nyvoll har anmeldt meg. Men jeg kan skrive av et dokument der hun begrunner anmeldelsen. En side. Resten av dokumentene er kopier av mine gjengivelser av blant annet Nyvolls ugjerninger, de har jeg allerede. Det går 13 minutter, Stig Rasmussen begynner å bli irritert på tidsbruken. Jeg har en liten paragraf igjen, sier jeg, noen få minutter.

Rasmussen hevder nå at jeg er vanskelig, og vi diskuterer den uhorvelige tidsbruken min i 5 minutter. Han mener jeg bør skrive en begjæring på å få kopier av dokumentene utlevert. Jeg tar dokumentet fra ham og kroter ned et resymé av det siste avsnittet på et minutt. Rasmussen er fri og mumler noe om at jeg ikke gir meg. Godt er det.

Alle tre er fornøyde og vi går hver til vårt.

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with:
Posted in Samfunn og idrett

Hilde Nyvoll mobiliserer Nordlys

bilde_kommer

Mandag ettermiddag 20. april 2020 ble jeg kontaktet av Ola Solvang og Bladet Nordlys. Nedenfor finner man utkastet til Solvang sin artikkel og mine kommentarer til utkastet. Solvang virket irritert på meg, nesten like mye som jeg var på han. Jeg bemerket at jeg hadde svært liten tillit til han etter at han for fem år siden ikke forfulgte OSIL-korrupsjonen utover å få en fin liten konflikt-sak for avisen. Det viser seg at Solvang var uforskyldt i dette.

Mine forsøk på å få andre journalister i Nordlys til å forfølge sakskomplekset mer ble ignorert i 2015. Til slutt, etter gjentatte ganger fikk jeg tak i Helge Nitteberg. Han ville ikke gå videre med saken, på spørsmål om hvorfor, så fikk jeg et intetsigende (megetsigende?) spørsmål tilbake: «Hvorfor tror du det (at Nordlys dropper saken)?

Tilbake til denne mandagen, etter en liten runde med Solvang, som i store trekk kan bivånes under Solvang sitt utkast, kom et lite avsluttende spørsmål. Jeg har sjekket hva du er involvert i, sier Solvang, etter litt frem og tilbake kom vi frem til at det var Nordreisa kvensk-finsk forening. Hvordan tror du konflikten med ordføreren vil påvirke ditt arbeid i foreningen?

Hva i alle dager, tenkte jeg. Det er jo et totalt irrelevant spørsmål, sier jeg til Solvang. Man kan jo stille spørsmål om ordfører Hilde Nyvoll virkelig skal bruke tid og energi på å motarbeide det som skjer i en liten og mer eller mindre betydningsløs forening, på grunn av at hun er i posisjon til å gjøre det. Solvang hadde snakket med Nyvoll tidligere på dagen og det vil ikke forundre meg at hun har tatt opp temaet.

Negativ korrupsjon, å motarbeide noe eller noen fordi man har personlig skadefryd og glede av det.

Vi avsluttet seansen ikke så lenge etter at vi startet den.

Her er utkastet til Ola Solvangs artikkel som jeg fikk til gjennomsyn og godkjenning samme kveld:

«Nyvoll er et medisinsk under, hun står oppreist uten ryggrad»

Ordfører politianmeldte lokal blogger – Jeg synes ikke dette er greit, sier Hilde Anita Nyvoll.

Det var i fjor høst at en mann bosatt i Nordreisa la ut flere innlegg der Nyvoll ble utsatt for drøye personangrep:

« Nyvoll er et medisinsk under, hun står oppreist uten ryggrad.» skrev han i et av innleggene. Overskriften på det siste innlegget er: «Hva har mellommenn, seksualforbrytere, døde personer og offerrollen til felles?»

Bloggeren fremsetter en rekke påstander om at Nyvoll skal ha brukt tvilsomme metoder for å bli valgt til ordfører. I tillegg blir familien hennes angrepet, og beskyldt for korrupsjon og bedrageri i millionklassen, og for å ha opptrådt som «brunskjorter» under et møte i den lokale idrettsklubben.

Bloggeren trekker også lokalavisa Framtid i Nord inn i konspirasjonen og hevder at de har deltatt i et avtalt spill for å hjelpe Nyvoll til å bli ordfører.

Etter at politiet nylig henla saken mot bloggeren valgte Nyvoll å gå ut på FB med en lenke til innholdet.

– Jeg valgte å gjøre dette for å invitere til en debatt om ytringer i det offentlige rom. Det som fremkommer i denne bloggen er åpenbart injurierende og grunnløse påstander. Men selv om det som fremkommer ikke har noe med virkeligheten å gjøre, rammer det allikevel, ikke minst familie og barn. Jeg er ikke den eneste som blir rammet av slike svertekampanjer, og jeg tenker at man bør se på dette som et samfunnsproblem, sier ordføreren.

– Du er ordfører, og en som søker offentlighet. Må man ikke forvente at det noen ganger går en kule varmt?

– Ja, det må man, og jeg er en varm tilhenger av en åpen debatt. Dette er imidlertid noe annet. Anonyme konspirasjonsteorier og falske påstander. Der de som blir angrepet ikke får komme til motmæle. Dersom dette blir ansett for å være greit er det en åpenbar fare for at det også blir mer vanlig. At falske nyheter blir et fast innslag i det offentlige ordskiftet, er et problem, ikke minst for ytringsfriheten, sier Nyvoll.

Hun legger ikke skjul på at hun er skuffet over at saken mot bloggeren ble henlagt.
– Jeg hadde håpet på en reaksjon og et pålegg om å fjerne ytringene. Nå blir dette liggende på nett og tilgjengelig for alle som søker det opp, sier Nyvoll.

Striden i den lokale idrettsklubben i Oksfjord ligger mange år tilbake i tid, og ble i 2015 omtalt i Nordlys.

Rune Bjerkli, som har skrevet blogginnleggene har ingen planer om å slette ytringene. Til Nordlys sier han at han står for det han har skrevet.

– Påstandene er dokumentert i bloggen. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere denne saken, sier Bjerkli.

Her er mine kommentarer til utkastet som ble sendt til Solvang:

Jeg forlanger at man forandrer min lille forsvarsdel til dette, så kan leserne få en mulighet til å se min versjon av saken:

Rune Bjerkli, som har skrevet blogginnleggene har ingen planer om å slette ytringene. Til Nordlys sier han at har meget god dekning for «konspirasjonene». Politiet henla saken fordi han har god dekning for påstandene. Det er ikke slik at de er «falske» bare fordi de er negative for ordføreren, det har vært åpent siden 15. oktober og de har overhode ikke vært anonyme.

– Påstandene er veldokumenterte i blogg.meddommer.no. Jeg krever en uforbeholden offentlig unnskyldning fra ordfører Hilde Nyvoll for alt hun har påført meg og min familie av skade.

Jeg forlanger også at bildebruken er balansert.

Litt dveling ved utkastet:

Jeg viser til at jeg i intervjuet ikke fikk vite om Nyvoll sine sitater om «konspirasjoner». Dette er svært vesentlig for saken (PFU).

Jeg sa at du skulle bruke informasjon fra bloggen som beviser mine påstander. Det har du ikke gjort.

Jeg har også påpekt faren ved å tabloidisere saken uten å gå litt i dybden av saken. Og det stemmer, man må skrive en bok for å forklare saken.

Du kan ikke hevde at det er konspirasjoner uten å se på det jeg har av bevis. Jeg sitter på mye underliggende bevis – det er derfor innleggene ikke er injurierende.

Spesielt burde årsmøtevedtaket vært sitert ordrett når konflikten i 2015 tas opp.

Ble det noe kunstgressbane i Oksfjord? Nei. Hvorfor ble det ikke kunstgressbane? På grunn av vedtaket på årsmøtet.

Er det så usannsynlig at Framtid i Nord og Nyvoll har et godt forhold? Hvorfor nektet spesielt Framtid i Nord å fremlegge årsmøtevedtaket i sin tid? Den var jo vesentlig.

Fra første stund har blogginnleggene vært åpen og den har overhode ikke vært anonym. Allerede etter noen få timer etter den ble lagt ut så aksjonerte Nyvoll og Framtid i Nord mot meg. Hun anmeldte meg 17. oktober. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg har lagt ut historiene.

Nyvoll har ikke «offentliggjort» saken ved å legge ut melding på sin facebookside i all offentlighet, den er kun lagt ut for hennes venner på lørdag.

Saken har vært henlagt i to måneder.

Du nevner ikke med et ord at Nyvoll & Co har drevet med en svertekampanje mot meg og min familie.

Jeg siterer fra bloggen:

Og Framtid i Nord er i godt selskap når det gjelder mellommenn. Det ble forrige gang vist til den anonyme mellommannen, Jokke, som påberopte seg å være «en venn av bygda». En person som Hilde Nyvoll og hennes kompanjonger hadde bedt om hjelp for å spre ondsinnede løgner om meg i all offentlighet.

Jeg har dokumentert hva som ble spredt om meg av Jokke.

Jeg ble faktisk politianmeldt av OSIL og Nyvollfolket for det Jokke sier jeg har gjort. Den anmeldelsen ble selvfølgelig også henlagt etter noen få uker. Jeg ble anmeldt for at de skulle fjerne meg fra OSIL. Det er ikke «konspirasjon».

Hilde Nyvoll er nå ordfører, man burde faktisk stille henne noen virkelig kritiske spørsmål.

Jeg er skuffet over vinklingen. Som jeg sa, media skal sparke oppover og ikke nedover. Hvis mine redegjørelser er «konspirasjoner» så skal det vel ikke være vanskelig å legge ut en link til Nordlys sine lesere så kan dem selv se hvor «konspiratoriske» de er.

Jeg vil påpeke at jeg også har familie.

Men for all del, skriv det du vil.

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with:
Posted in Samfunn og idrett

Hva har mellommenn, seksualforbrytere, døde personer og offerrollen til felles?

Svart sladdet faksimile fra Framtid i Nord 24. oktober 2019

Framtid i Nord har som ventet sittet stille i båten. Tilsynelatende. Fire dager etter et innlegg om Nordreisa kommunes nye ordfører Hilde Nyvoll på disse sidene, kan det synes at lokalavisen påtar seg en rolle som mellommann på vegne av en av sine favorittsubjekter. Da nabokommunen Skjervøy gjeninnsatte ordføreren for en ny periode, var Framtid i Nord sin overskrift på saken: – Glad jeg har sluppet hets på sosiale medier.

Har Framtid i Nord gjort et latterlig skinnangrep på de negative sannhetene som kom frem om Hilde Nyvoll og hennes nære krets på det forrige blogginnlegget?

Det er litt spesielt at ordføreren tar opp et problem som er et ikke-problem i hans kommune. Mulig det er et problem i nabokommunen, Framtid i Nord? Det må være langt flere saker som er viktigere for befolkningen og velgerne i Skjervøy enn det som er et ikke-problem. Veiene ut til Skjervøy er en utfordring, helse og omsorg, nye store idrettsanlegg, studietilbudet i værret etc.

Sladdet faksimile Framtid i Nord 19. oktober 2019. Lykkelige omstendigheter på Skjervøy.

Makten, Æren, Evighet, Amen

Det er uansett et merkverdig sammentreff. Kan det være at folk i posisjoner rotter seg i hop, politikere og mediefolk? Kjetil Martesønn Nilsen Skog har som altfor mange andre såkalte journalister misforstått sin rolle som «den fjerde statsmakt». Pressen skal være kritisk til de tre andre, ikke religiøst rotte seg i hop med dem. Det er litt halloween når lokalpressen, som har monopol på sannheten, sektmessig rotter seg i hop med de som har posisjon.

NAV-skandalen viser hvor dårlig norsk presse er. Det var ikke pressen som oppdaget den største rettsskandalen siden justismordene på Fritz Moen. Det var departementet selv som til slutt offentliggjorte skandalen.

Framtid i Nord skriver ikke med blekk, de skriver med vann. Spesielt redaktøren har en tendens til å lire av seg banale selvfølgeligheter som folk liker å kjenne seg igjen i. Når det går riktig godt, så ser man kun hvitøyet til redaktøren. Likerklikkene har blitt medias opium.

For enkle sjeler er verden svart-hvitt

Har Framtid i Nord gjort et latterlig skinnangrep på de negative sannhetene som kom frem om Hilde Nyvoll og hennes nære krets på det forrige blogginnlegget? Står det på en blogg, så er det sosiale medier, er det negativt, så er det hets, og da er det skrevet av et nettroll.

Framtid i Nord er opptatt av kampen mot hets på sosiale medier. Hva er da å behandle levende som døde i en «seriøs» avis?

Det er mulig at skjervøyordføreren selv har tatt til initiativ til en ikke-sak på Skjervøy. Det er mulig at Kjetil Martesønn Nilsen Skog har vinklet det slik, muligens bedt om det fra Skjervøy-ordføreren. Det er også mulig at Peder Amundsen har videreformidlet et ønske om en slik vinkling til partifellen. Det kan også være Hilde Nyvoll som har bedt om assistanse. Alt dette blir teorier.

La oss prate om fakta

Framtid i Nord har opptrådt som mellommann for Hilde Nyvoll. Bare noen få timer etter at innlegget ble publisert 15. oktober gjorde Framtid i Nord et forsøk på å få den fjernet. Klokken var litt over midnatt da det tikket inn en SMS som ikke kan tolkes som noe annet enn en trussel. Et regelrett angrep på ytringsfriheten i Norge – Grl 100 – paragrafen vi går til krig for. Innlegget hadde på noen få timer seint på kvelden skapt «dårlig stemning».

Og Framtid i Nord er i godt selskap når det gjelder mellommenn. Det ble forrige gang vist til den anonyme mellommannen, Jokke, som påberopte seg å være «en venn av bygda». En person som Hilde Nyvoll og hennes kompanjonger hadde bedt om hjelp for å spre ondsinnede løgner om meg i all offentlighet. Denne mannen var ikke en mann som fikk holde på med barn og ungdom i det lokale idrettslaget, for å si det sånn. For å si det på en annen måte, han er dømt i en grov sedelighetssak.

Jokke – «en venn av bygda»

Så Framtid i Nord, mellommenn og -kvinner, sympatisører og alle andre (inkludert stilltiende) støttespillere av Nyvoll er i godt og representativt selskap.

Framtid i Nord er opptatt av kampen mot hets på sosiale medier. Hva er da å behandle levende som døde i en «seriøs» avis?

Framtid i Nord har en redaksjonell utfordring når de vurderer å ta opp saken, for det har de helt klart gjort nattestid den 16. oktober. Det vil være den største redaksjonelle innrømmelsen i IMO-bygget å måtte gjenopplive en person som Kjetil Martesønn Nilsen Skog har erklært død for flere år siden. Man er i alle fall i en vanskelig redaksjonell situasjon hvis man igjen skal fremstille Hilde Nyvoll som et offer, for hun er flink til å spille offerrollen, når gjerningsmannen har vært død i lang tid allerede.

Fordi, det har vært flere ganger der Framtid i Nord kunne ha tatt opp saker der jeg har vært involvert. Men døde personer kan som kjent ikke gå blant oss.

 • Jeg tok initiativ for en del år siden å arrangere en fotballturnering, spesielt der våre nye landsmenn kunne delta. Flere ganger har vi arrangert Røde Kors turneringen i Olderdalen uten omtale i lokalavisen. Unntatt en gang, da arrangementskomiteen inviterte pressen første gang, da ble jeg bedt om ikke å være med på bildet.
 • Jeg har gjennom mitt engasjement i kvensaken tatt opp et ønske om et kvensk klokketårn på den nye gravlunden som skal opprettes i Nordreisa. Ikke en eneste henvendelse fra Framtid i Nord.
 • Som den eneste organisasjonen i Nordreisa har den kvenske foreningen jeg er involvert i hatt status som FN-partner når det gjelder språkkafeene i 2019. Foreningen har i hele 2019 arrangert språkkvelder i forbindelse med «The International Year of Indigenous languages 2019«. Dødstille fra Framtid i Nord.

En ting er sikkert, det blir ikke noen sitater fra meg i Framtid i Nord i nærmeste framtid. Vann fordamper så fort på trykk. Mulig de setter på trykk dødsannonsen når den tid kommer. Men det blir over mitt lik.

Skriv i fred, Framtid i Nord.

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: ,
Posted in Samfunn og idrett

Ikke et spørsmål om kunst, et spørsmål om moral – når lokalavisen ikke lever opp til sin demokratiske og juridiske rolle

Faksimile fra Framtid i Nord: Hilde Nyvoll og kunst

Framtid i Nord baker prosessen i Nordreisa etter valget inn i et spørsmål om kunst. Dette er en bevisst avsporing fra det som burde vært tema for en avis som får millioner i støtte for å gå politiske prosesser mer i sømmene. Helt fra starten av valgkampen kunne man merke hvor mye mer Hilde Nyvoll ble eksponert i spesielt nettversjonen til avisen. Hun var i avbildet tre ganger hver eneste dag i lengre perioden fra juli og utover. Dette var langt mer enn de andre kandidatene.

På et folkemøte i 2015 oppførte de seg som en gjeng brunskjorter

At Framtid i Nord meget merkverdig ikke frontet Nyvoll i en tidlig oversikt med kvinnelige ordførerkandidater i Nordreisa skulle være med på å skjule at avisen har hatt og har en pro-holdning til Nyvoll.

Dette er ikke de første gangene hvor redaktøren i avisen har en journalistisk tvilsom tilnærming til Nyvoll, som er en tidligere ansatt i avisen.

Da valgresultatene tikket inn i september anså mange det som svært sannsynlig at Nyvoll ville prøve seg på ordførervervet på tross av andreplassen.

Vi snakker ikke her om kunst, men om umoralsk opptreden.

Måten hun overtok førsteplassen på arbeiderpartilista er en god indikasjon på det som skulle komme og det som kommer videre. Hun ville bli ordfører koste hva det koste vil. Prosessen var så stygg at både Evanger (ordførere) senior og junior trakk seg fra Arbeiderpartiet i Nordreisa.

I partiprogrammet til Arbeiderpartiet fikk man også lese Nyvoll sin egosentriske CV som om hun søkte på ordførervervet. Hun har blant annet erfaring fra Stortinget.

Man gikk til valg med en allianse SV, SP og AP. Da Nyvoll ikke kunne bli ordfører i den konstellasjonen så var det om å gjøre å lage så store motsetninger i arbeidsfordelingen at det ville bli brudd i forhandlingene.

Dokumenter som beviste bedrageri til 2,6 millioner kroner nektet Kjetil Martesønn Nilsen Skog og Isabell Haug i Framtid i Nord å offentliggjøre

At Arbeiderpartiet gir fra seg flere verv til Høyre og KrF enn de selv ville ha fra SV og SP viser hvor altoverskyggende viktig hennes egen posisjon som ordfører er.

SP kunne ha gjort det samme. Det største problemet for SP var at man hadde kvaler med å strekke moralstrikken for langt. Men det skal være sagt, både SV og spesielt SP har vist en naivitet som overgår selv den norske luemannen.

At Nyvoll ignorerer samarbeidet med både SV og SP og dermed har ført over halvparten av velgerne i Nordreisa bak lyset sier sitt.

Arbeiderpartiet har tapt mye i prosessene til Nyvoll

 1. Nyvoll støtet mange arbeiderpartifolk fra partiet i nominasjonsprosessen
 2. Arbeiderpartiet mistet mye støtte i valget
 3. Nyvoll har ført resten av arbeiderpartivelgere bak lyset ved å innføre mer høyrepolitikk i stedet for rød politikk etter valget
 4. Det er flere arbeiderpartitopper som ikke får anledning til å bekle viktige verv i kommunen

Det er muligens flere arbeiderpartifolk som kunne ha gjort en positiv innsats for kommunen som leder av et utvalg eller to.

Politikere – medisinske undere

Nyvoll er et medisinsk under, hun står oppreist uten ryggrad. Like ille er det hos Høyre og KrF i denne saken. At man samarbeider for å få gode verv med en part som nok en gang eksponerer sin mørke bakside er like umoralsk. Nordreisas befolkning kan ikke stole på politikere som viser så dårlig moralsk skjønn. Kommer all viktig informasjon på bordet i viktige saker som berører befolkningen?

Vi hører dessverre at mobbing i skolen foregår. Det vil alltid være mobbere og mobbeoffer. Løsningen er ofte at elvene som observerer mobbingen gjør noe. Bjørndals metode gjelder i den voksne verden også. Men, når sukkertøyet er søtt nok, så fordamper moralen til potensielle mobbemotstandere på blågul side også.

Når SP, SV og AP blir utsatt for skadelig uredelighet, hva skal hindre Høyre og de andre å bli utsatt for de samme umoralske prosessene seinere?

Arbeiderpartiet eller Høyre, samma det, posisjon er posisjon

Når en arbeiderpartirepresentant så enkelt kan hoppe til køys med høyrerepresentanter så viser det til fulle akilleshælen til arbeiderpartibevegelsen. Det er muligheten til makt som er drivkraften til mange arbeiderpartistrebere. Arbeiderpartivelgerne er veien til målet.

Partiboka – negativ korrupsjon – er du utenfor den indre krets er mulighetene mindre

Det går for tiden en dokumentarserie om Einar Gerhardsen (AP) på NRK. Her kommer det frem at hadde man partiboka i orden, så ordnet det meste seg. Det straffet seg å være annerledes. Og dette er roten til mange vonde ting i det norske samfunnet den dag i dag. Det er et tankegods som lever og media er dessverre en for stor del av den.

Det er derfor større sjanse for at denne artikkelen fremmer Nyvolls politiske karriere enn det motsatte.

Først og fremst å tenke på seg selv på bekostning av andre er naturlig for Nyvoll.

Nyvoll og alliansen med Framtid i Nord i kunstgressbaneprosjektet

I en årrekke har Hilde Nyvoll og hennes familie kjørt en temmelig umoralsk kampanje mot meg personlig. Dette har hatt negative konsekvenser for meg og familien.

(Dokumentasjon nederst i artikkelen)

I 2014 overtok søsteren til Hilde Nyvoll ledervervet i Oksfjord og Straumfjord Idrettslag. Line Bergland Nyvoll ville bruke OSIL som et verktøy til å anlegge alpinbakke på egen grunn oppe ved Oksfjordvannet (en korrupt hensikt). OSIL hadde da samtidig fått fullfinansiert en ny kunstgressbane ved Oksfjord skole til 2.7 millioner kroner.

Alle de som hadde vært med på kunstgressbaneprosjektet ble mobbet vekk fra styre og stell i OSIL av Nyvoll-folket. Jeg ble personlig utsatt for:

 • Trakassering
 • Falske politianmeldelser
 • Ondsinnet ryktespredning
 • Torpedoer
 • Boikotter
 • Hærverk
 • Drapstrusler

De har sannsynligvis enda ikke informert folk om at de falske politianmeldelsene ble henlagt rett etter at de ble meldt inn. I tillegg, på et folkemøte i 2015 oppførte de seg som en gjeng brunskjorter. Befolkningen i «vakkerbygda» jublet og klappet i hendene, og gikk mann av huse for å vise sin forakt mot «kjeltringen» som ikke fikk «sin» kunstgressbane.

Kunstgressbanen ble aldri bygd på grunn av et bedrageri. Alpinbakke med tråkkemaskin og skitrekk var et luftslott og ble selvfølgelig heller ikke noe av. Når OSIL og Oksfjord grendehus-vervene ikke kunne bidra til en personlig gevinst avsluttet Nyvoll-folket, søster og far, sine «dugnadsverv». I tillegg har Hilde Nyvoll jobbet hardt i kulissene sammen med sine venner og familie for å unngå at uheldig informasjon om saken kom ut, og for å skade meg.

Kjetil Martesønn Nilsen Skog og Isabell Haug – konkrete løgner for å beskytte Nyvoll

Dokumenter som beviste bedrageri til 2,6 millioner kroner nektet Kjetil Martesønn Nilsen Skog og Isabell Haug i Framtid i Nord å offentliggjøre. Skog er som folk flest og stiller ikke spørsmål som en objektiv journalist ville gjort, ellers er det opportunt å sitte stille i båten.

Til deres forsvar så kan det nevnes at Nordlys og Ola Solvang den gang ikke var noe bedre.

Nordreisapolitikken er ikke et spørsmål om kunst, det er et eksempel av umoral.


Dokumentasjon av påstått surrealisme og ultimatum, hærverk, bedrageri, ryktespredning, korrupte hensikter

Surrealistisk ordførerverv
Faksimile Framtid i Nord. Surrealistisk scenario for en tidsgenetisk begrenset optimist .
Ultimatum og gikk for et enda verre alternativ
Faksimile Framtid i Nord. Nyvoll gikk fra et ultimatum til et alternativ som var verre. Ga Høyre og KrF flere posisjoner enn de selv ville fått sammen med SP og SV.
Hærverk i Oksfjord
Restene etter hærverket gjort av et medlem i Nyvoll-familien.
Rosenkåln Ski Resort
Nyvollfolkets Ski Resort på facebook.
Falsk ryktespredning av Nyvoll
En av Nyvolls anonyme (men identifiserte) medhjelpere som viser hvordan falske påstander, rykter og drittuttalelser er spredt i Oksfjord og Nordreisa av Nyvollfolket.
Tråkkemaskin i Oksfjord
Nyvollfolket prøvde raskt å kjøpe en tråkkemaskin til sin alpinbakke på Oksfjord og Straumfjord IL sin regning.
Bedrageriet
Bedrageriet – et årsmøtevedtak som ble forsøkt skjult og som Framtid i Nord ikke eksponerte til sine lesere. Årsmøtet i Oksfjord og Straumfjord IL ble villedet med en røverhistorie om at tippemidlene var trekt tilbake. Istedet skulle det satses på Nyvollfolkets Ski Resort.
Virkemidlene er større for de uten moral
Forhandlingsrommet er større når man mangler moral.

Epilog

Da Troms fotballkrets og Norges fotballforbund i 2015 oppdaget at OSIL og Nyvoll-folket i all stillhet hadde avviklet kunstgressbaneprosjektet i Oksfjord, prøvde man å overføre prosjektet til Rotsundelv IL. Dette gikk ikke. Men høsten 2019 kunne RIL innvie en ny kunstgressbane ved Rotsundelv skole.

Hilde Nyvoll som var med på å sabotere kunstgressbaneprosjektet i sin egen hjembygd, Oksfjord, var en av innlederne og gratulantene i Rotsundelv.

Oksfjord steinbane
Bildet tatt av fotballbanen i Oksfjord sommeren 2019. Hadde ikke Nyvoll vært med på å sabotere kunstgressbanen kunne hun gratulert Oksfjordingene med ny kunstgressbane i 2016 på samme måte som hun gjorde i Rotsund like før valget i 2019.

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: ,
Posted in Samfunn og idrett

Den alvorlige dommen mot Norge, deg og meg

European Court of Justice
Domstolbygget i Strasbourg, Frankrike

Norge er dømt for Menneskerettighetsbrudd av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg, Frankrike. Dommen ble forkynt muntlig overfor partene 10. september 2019, og man hadde valgt å forkynne denne på en rolig dag for media i Norge rett etter valget. Samlet sett betyr dette i klartekst at menneskerettighetsbruddet er svært grovt.

Norge har anerkjent EMD som den høyeste domstolen som Norge og nordmenn må forholde seg til.

Saken er dømt av Storkammeret, den høyeste instansen i EMD, og er derfor endelig. Dommen opphever dommer avsagt i rettssaler på norsk jord. Den skaper presedens og er en internasjonal og dermed norsk rettskilde med mest tyngde. Det vil si at man kan referere til dommen når man skal forsvare seg mot Norge.

EMD etablerer med dommen en sannhet om at Norge er ute av stand til å behandle mennesker på en objektiv måte. EMD etablerer med dommen at denne sannheten gjelder Norge, det offentlig Norge, offentlige ansatte, og det offentlige systemet. Denne sannheten skal alle domsinstanser i hele Norge forholde seg til.

I veldig sterke ordelag ble Norge dømt for brudd på artikkel 8 i Menneskerettighetskonvensjonen.

Artikkel 8: Retten til respekt for privatliv og familieliv.

Menneskeretten ble i 2014 en del av Grunnloven. Dommen sier at barn og foreldre er ulovlig holdt fra hverandre av det offentlige Norge, offentlige arbeidstakere, og det offentlige systemet. Saken som er dømt har vært i gjennom absolutt alt av saksbehandlingsinstanser på norsk jord.

Saksbehandlingene har ikke vært objektiv.

Når Norge ikke er i stand til å ta en objektiv avgjørelse i en så viktig sak som å overdra foreldreansvaret for et barn fra foreldrene til det offentlige, så må man undre seg om Norge er i stand til å ta objektive avgjørelser i andre saker.

Man må jo legge til grunn at saksprosessene i barnevernet er langt grundigere enn i andre saker i samfunnet. I saker som ikke blir grundig behandlet må jo nødvendigvis sjansen for samme type feil øke.

I korte trekk er Norge dømt for følgende:

 1. Man har skilt biologiske barn og foreldre fra hverandre uten at det finnes bevis for at det er nødvendig. Om dette i seg selv ikke er galt nok så gir EMD solid inntrykk for man ikke har tiltro til at Norge legger frem sannferdige bevis. På godt norsk: Altfor ofte avgir Norge (du og jeg) falske forklaringer i rett og nemd.
 2. Norge har med forsett sabotert muligheten for barn og foreldre til å bli gjenforent. Dette har familiene rett på, og offentlige instanser har ansvaret for at adskillelsen blir så midlertidig som mulig.
 3. Domstolene har ignorert gjeldende lov og rettspraksis på saksfeltet. I tillegg er EMD svært skeptisk til hvilken verdi domstolene setter på bevisene som blir presentert, og hvordan man tolker bevisene.
 4. I et demokratisk samfunn som Norge har inngrepene mot familien vært fullstendig unødvendig.

Barnevern skal vi ha. Men, som i alle andre deler av samfunnet finnes det råtne deler også innenfor barnevernet. I tillegg har man stadfestet at domstolene også har råtne deler. Bevisst eller ubevisst, det spiller ingen rolle, av ulike grunner så skjer det feil. Spørsmålet man må stille seg selv i barnevernssakene er kort og godt dette: Er dette virkelig grov omsorgssvikt?

Dommen fra Strasbourg er på over 100 sider og premissene inkluderer blant annet at Norge er kynisk i sin behandling av sine innbyggere. Det er sterke ord i dokument man vanligvis farer frem med runde juridiske formuleringer. Dommen er klar på at det Norge ikke bare er kynisk i denne konkrete saken, men at hele prosessen som involverer barnevernet og domstolene i Norge er kynisk.

Dommen sier at Norge ikke foretar en grundig gjennomgang i slike saker i det hele tatt. De sakkyndige rapportene skal man være spesielt kritiske til. Man har ikke til hensikt å følge verken loven eller grunnleggende menneskerettigheter som den enkelte nordmenn har. Norge er ute av stand til å behandle saker objektivt. Rettssystemet på norsk jord er for å si det mildt, pill råttent. Dette konkluderer de mest skarpskodde og erfarne toppjuristene i Europa, som bekler Norges aller høyeste domstol, EMD.

Usympatisk forestilling av Norge

Regjeringsadvokaten satte deg og meg i et dårlig lys i tillegg med sine ringe opptreden i Strasbourg. Ikke bare fordi man demonstrativt brukte åtte ganger mer ressurser i advokater og annet i forhold til motparten, men også fordi man hevdet at EMD ikke kunne overprøve skjønnet til de norske rettsprosessene.

Arrogansen som offentlige representanter for Norge utstråler, det virkelighetsfjerne blinde naive synet på sin egen og andre offentlig ansattes fortreffelighet, må for Storkammeret ha vært uforståelig, sjokkerende, avskyelig, og skremmende.


DU OG JEG, DØMT FOR GROVE MENNESKERETTIGHETSBRUDD

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har stadfestet at rettsstaten og forvaltningen i Norge ikke fungerer. Norge er ute av stand til å behandle saker objektivt. Vi, som nordmenn, aksepterer ikke å være menneskerettighetsforbrytere.

I en serie med fire innlegg blir dommen av 10. september og temaer rundt denne gjennomgått.

 1. Hva er det dommen sier
 2. Hvorfor rettssystemet og barnevernet svikter i Norge
 3. Hvordan myndighetspersoner tåkelegger den alvorlige dommen
 4. Hva som må gjøres med menneskerettighetsbruddet i Norge

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: , ,
Posted in Domstolen, Internasjonal, Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta