Monthly Archives: februar 2015

Et overraskende signal fra den anonyme juryen (Juryen er satt – del V)

Lekdommerne fikk også anledning til å kommentere om den anonyme stemmegivningen i skyldspørsmålet er best egnet eller uegnet. Når juryen avsier dom, gjør den det anonymt. Innad i juryen vet de hvem som stemmer hva. Utad blir det ikke opplyst

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett

Hva sier juryen i fri dressur med minst tre stemmer (Juryen er satt – del IV)

Lekdommerne fikk også anledning til fritt å kommentere lekmannsrollen i straffeprosessen. I et forsøk på å summere disse kommentarene så registreres det rundt 130 forskjellige synspunkt. Mange av de viktige synspunktene stadfestet resultatene tidligere besvart i undersøkelsen. Holdningen som hadde

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett

Hvordan er det mellom fag- og meddommerne? (Juryen er satt – del III)

Juryutvalgets lekdommerundersøkelse bekreftet fagdommernes integritet i sitt forhold til meddommerne. Lekdommerne svarer at de blir hørt og respektert av sine fagdommerkolleger. Dette gjelder spesielt i skyldspørsmålet. Her virker svarene også nøkterne i forhold til hvordan de mener lekdommerkollegaen blir hørt

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett

Sex, Drugs & Lov’n’Rett er ikke kult (Juryen er satt – del II)

Undersøkelsen viser at lekdommerne har en tendens til å vurdere seg selv mer kompetent og skarpere enn sine kolleger. Dette er heldigvis et fenomen forbeholdt resten av befolkningen også. Vi er alle litt høy på våre egne meninger. Halvparten mente

See more ›

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett

Likemenn som dømmer? Ja og nei. (Juryen er satt – del I)

Juryordningen i den norske domstolen er under behandling. Stortinget skal nå vurdere om den skal bestå eller ikke. I Norge har vi en ordning der 10 lagrettemedlemmer (jurymedlemmer / lekdommere) avgjør om en person er skyldig eller ikke skyldig i

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta