Monthly Archives: mars 2015

Grammatisk juss – da komma var forskjellen mellom liv og død

Domstolloven sier at dommere skal ha tilstrekkelige norsk kunnskaper. Det innebærer ikke bare språket, men også en god forståelse av Norges kultur, samfunn og juss. Språket er bindeleddet, limet og katalysator for mye av det som skjer i samfunnet. Heng ham

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Lov og rett

Sammenhengen mellom pause, autopilot og domsavgjørelsen

Hva skjer når dommerne begynner å bli trett? Hva skjer når blodsukkeret er lavt? Når er tidspunktet best for å ta viktige avgjørelser? Etter lange dager i retten, etter en lang dag, og etter lange prosedyrer er sjansene større for

See more ›

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Domstolen, Klokere beslutninger, Lov og rett

Organisert overgrep i Troms idrettskrets – en dagbok

På kretstinget i april 2014 ble det valgt inn nye styremedlemmer i Troms idrettskrets. En av disse var Per Olsen. Han hadde i ti år vært et svært aktivt styremedlem i både et lokalt idrettslag og idrettsråd i Troms fylke. Olsen var

See more ›

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Posted in Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta