Monthly Archives: april 2015

Pasientskadeerstatningsprosessen har blodige menneskerettskonvensjonsbrudd

Domstolene avgjør ikke alle tvister i kongeriket. De aller fleste tvistlignende saker behandles i diverse nemder og tilsvarende. En av disse nemdene er Pasientskadenemda (PSN). Her havner alle sakene som blir anket etter avslag hos Norsk pasientskadeerstatning. NPE er en

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Lov og rett, Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta