Monthly Archives: mai 2017

B.9 – Den nordiske samekonvensjon – Kirkeneserklæringene 0 – 2

  Fra en folkegruppes samarbeid på Nordkalotten, til alle folkegruppers samarbeid og fred i Barentsregionen Når det gjelder den nordiske dimensjonen, åpne opp for mer samkvem over landegrensene i nord, så har utenriksministrene i de nordiske land allerede signert Kirkeneserklæringen

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett

B.8 – Den nordiske samekonvensjon – En lokalbefolkningskonvensjon

Dersom man bytter ut ordet same med lokalbefolkning i den nordiske samekonvensjonen så kunne man ratifisert en konvensjon som alle hadde omfavnet. At man i stor grad kan gjøre det uten at det forandrer stort på de juridiske virkningene av

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett

B.7 – Den nordiske samekonvensjon – 10 negative effekter

  Det som er negativt med den nordiske samekonvensjonen De langsiktige virkningene av den nordiske samekonvensjonen og samiske særrettigheter kan bli negative. Den åpner muligheten for å sette folk i kunstige båser, en forskjellsbehandling basert på etnisitet og unødvendige gnisninger

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett

B.6 – Den nordiske samekonvensjon – Syv viktige observasjoner

  Den nordiske samekonvensjonen er mer fornuftig enn ekspertenes utkast Forhandlingsdelegasjonene fra de tre landene var ikke tungt bemannet av jurister og sameforkjempere som ekspertgruppen. Den nordiske samekonvensjonen har som ekspertene heller ikke gjort noe økonomiske beregninger. Dette hadde kanskje

See more ›

Tagged with:
Posted in Internasjonal, Lov og rett

Seks samfunnsforhold sexovergriperne i Tysfjord benytter seg av for å gjennomføre sine ugjerninger

Filmen «Haisommer» regissert av Steven Spielberg er en av de mest sette skrekkfilmene i historien. Haien som spredte skrekk og gru i filmen var avhengig av en ting for å sette oss på tuppene av setene i kinostolen: Havet. Vannet

See more ›

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta