Monthly Archives: september 2019

Den alvorlige dommen mot Norge, deg og meg

Norge er dømt for Menneskerettighetsbrudd av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg, Frankrike. Dommen ble forkynt muntlig overfor partene 10. september 2019, og man hadde valgt å forkynne denne på en rolig dag for media i Norge rett etter valget.

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Domstolen, Internasjonal, Samfunn og idrett

Syv grunner for at vi ikke retter feil som blir gjort på et tidlig stadium i barnevernssakene

Å gjøre en «god» jobb er viktig Har man gjort en «god» jobb så vil man gå temmelig langt for at det skal forbli en «god» jobb Profesjonsillusjonen «Sånt skjer ikke i Norge» Varslernes dårlige kår Tausheten Dårlige sakkyndige rapporter

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Domstolen, Internasjonal, Samfunn og idrett

Åtte avslørende reaksjoner på den avslørende dommen

Typisk nok, med stilltiende aksept fra høyeste hold, har de ansvarlige og skyldige i Lobben-saken så langt ikke kommet med innrømmelser. Norge tar ikke dommen innover seg, søker ikke etter feil, og foretar ikke reparasjoner. Man er mer interessert i

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Domstolen, Internasjonal, Samfunn og idrett

Fire nødvendige grep vi som menneskerettighetsforbrytere må gjøre nå

Alt er ikke perfekt og vi må akseptere at noen avgjørelser og dommer i samfunnet blir feil. Lobben-dommen avdekker ikke en statistisk sett akseptabel samfunnsfeil. Den sier nokså klart at den avdekker feil som må unngås. Den avdekker grove feil

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Domstolen, Internasjonal, Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta