Åtte avslørende reaksjoner på den avslørende dommen

European Court of Justice
Domstolbygget i Strasbourg, Frankrike

Typisk nok, med stilltiende aksept fra høyeste hold, har de ansvarlige og skyldige i Lobben-saken så langt ikke kommet med innrømmelser. Norge tar ikke dommen innover seg, søker ikke etter feil, og foretar ikke reparasjoner. Man er mer interessert i å bortforklare og desinformere om dommen til opinionen:

 1. At man må bli enda flinkere til å begrunne dommene (med andre ord, gjøre feilaktige dommer enda mer villedende).
 2. At det er forskjellig filosofier i barnevernsarbeidet, i Norge er vi opptatt av barnets beste, de som har dømt oss er opptatt av barn og foreldres beste (Lobben-saken omhandlet dagens juss på saken og er definitivt ikke et filosofisk debattdokument).
 3. Saksbehandlingsfeil (Forsøkene på å få dommen til å handle om noe uvesentlig teknisk juss er ille)
 4. Dommen ble lekket før 10. september (Dette er rett og slett patetisk og pinlig)
 5. At vi ikke er flinke nok til å fange opp flere tilfeller av grov omsorgssvikt (dette har ingenting å gjøre med de sakene der det ikke er omsorgssvikt).
 6. Vi iverksetter tiltak (Når tiltak ser fint ut på papiret så er det ofte grunn til å være skeptisk)
 7. EMD har ikke noe å si for Norge (Det er ikke noe tvil om at tidligere kjennelser i Lobben-saken skal oppheves før det har gått seks måneder – det ville være god folkeskikk å respektere dommen lenge før 10. mars)
 8. Man har ikke satt seg inn i dommen og/eller ytrer seg ikke. Den største synderen er media. Det har vært påfallende lite kritisk journalisme i folkekanalen NRK. (Et bevis på dårlig dømmekraft på hva som er de viktigste sakene i samfunnet, eller at man er for nært tilknyttet de som bør undersøkes nærmere i saken).

At Norge benytter seg av feil faktum, ulovlige tiltak eller juridisk uholdbare argumenter i omsorgsovertakelser og dommer (det som Lobben-saken egentlig dreier seg om) synes man visstnok ikke er et problem, dette unnlater man å snakke om.

Dette er avslørende i seg selv.

Det er vanskeligere å være moralsk når man må tråkke på sine egne tær.


DU OG JEG, DØMT FOR GROVE MENNESKERETTIGHETSBRUDD

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har stadfestet at rettsstaten og forvaltningen i Norge ikke fungerer. Norge er ute av stand til å behandle saker objektivt. Vi, som nordmenn, aksepterer ikke å være menneskerettighetsforbrytere.

I en serie med fire innlegg blir dommen av 10. september og temaer rundt denne gjennomgått.

 1. Hva er det dommen sier
 2. Hvorfor rettssystemet og barnevernet svikter i Norge
 3. Hvordan myndighetspersoner tåkelegger den alvorlige dommen
 4. Hva som må gjøres med menneskerettighetsbruddet i Norge

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: , ,
Posted in Domstolen, Internasjonal, Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta