Blog Archives

Ordførerens venner i politiet

Siden 10. november 2019 har jeg prøvd å få innsyn i politianmeldelsen til Hilde Nyvoll. Hvem, hva, og ikke minst når. Etter et par mislykkede forsøk på lensmannskontoret på Storslett fikk jeg beskjed om å sende inn en begjæring til

See more ›

Tagged with:
Posted in Samfunn og idrett

Hilde Nyvoll mobiliserer Nordlys

Mandag ettermiddag 20. april 2020 ble jeg kontaktet av Ola Solvang og Bladet Nordlys. Nedenfor finner man utkastet til Solvang sin artikkel og mine kommentarer til utkastet. Solvang virket irritert på meg, nesten like mye som jeg var på han.

See more ›

Tagged with:
Posted in Samfunn og idrett

Hva har mellommenn, seksualforbrytere, døde personer og offerrollen til felles?

Framtid i Nord har som ventet sittet stille i båten. Tilsynelatende. Fire dager etter et innlegg om Nordreisa kommunes nye ordfører Hilde Nyvoll på disse sidene, kan det synes at lokalavisen påtar seg en rolle som mellommann på vegne av

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Samfunn og idrett

Ikke et spørsmål om kunst, et spørsmål om moral – når lokalavisen ikke lever opp til sin demokratiske og juridiske rolle

Framtid i Nord baker prosessen i Nordreisa etter valget inn i et spørsmål om kunst. Dette er en bevisst avsporing fra det som burde vært tema for en avis som får millioner i støtte for å gå politiske prosesser mer

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Samfunn og idrett

Den alvorlige dommen mot Norge, deg og meg

Norge er dømt for Menneskerettighetsbrudd av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg, Frankrike. Dommen ble forkynt muntlig overfor partene 10. september 2019, og man hadde valgt å forkynne denne på en rolig dag for media i Norge rett etter valget.

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Domstolen, Internasjonal, Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta