B.7 – Den nordiske samekonvensjon – 10 negative effekter

Del bloggposten

Den nordiske samekonvensjon

Den nordiske samekonvensjon – 10 negative effekter

 

Det som er negativt med den nordiske samekonvensjonen

De langsiktige virkningene av den nordiske samekonvensjonen og samiske særrettigheter kan bli negative. Den åpner muligheten for å sette folk i kunstige båser, en forskjellsbehandling basert på etnisitet og unødvendige gnisninger mellom det arktiske folk. Et fåtallig og fredfylt folk.

Samenes kamp har ført til et større fokus på hvem man er på grunn av tenkelige differanser mellom folk. Noen er sjøsame, kven, skogfinne, fjellfinn, reindriftssame, nordmenn, fastboende, flyttsame, og annet. Disse benevnelsene er et tydelig tegn for at det arktiske folk er utsatt for en splitt og hersk effekt. Dette har styresmaktene et ansvar for.

Når hørte du om en sjøtysker, skogtysker, fjelltysker eller flytt-tyskere?

 

Det som blir feil i manges øyne

Ryggmargsrefleksen til mange er at de er negative til de samiske særloverkene. Innbilt eller ikke så må man ha empati for disse. Det er flere grunner for dette:

  1. Den siste nordiske samekonvensjonen tar ikke, som alle andre lignende lovverk, høyde for de som ikke er samer. Ikke-samene er viktig for kraften i iverksettelsen.
  2. Samene mener seg urettferdig behandlet. De som virkelig har mistet sin samiske identitet, som har tatt støyten for den urettferdige behandlingen, er for eksempel ikke engang gitt adgang til Sametingets valgmanntall.
  3. De som er fornorsket føler at de gjennom skatt og annet må betale til samene for det de selv har måtte gjennomgå, en dobbelstraff. En potensiell trippelstraff i en fremtid der man følgelig risikerer å ha mindre livsrom enn samene.
  4. Man legger etnisitet inn som element i samfunnsutfordringer som kompliserer problemene unødvendig.
  5. Ingen andre kan kreve å beholde et yrke (reindrift) til evig tid.
  6. Å låse folk fast i konvensjoner kan lage hemmende bånd.
  7. Lite folk, irriterende mye byråkrati.
  8. Underskudd på demokrati da samenes stemmer teller mer i enkelte viktige sammenhenger.
  9. Konfliktnivået lokalt er ikke i samsvar med verdiene man er uenige om.
  10. Fokuset på lokale «fiender» tar fokuset bort fra de globale mer aktuelle «fiendene». Folk blir opphengt i den lokale forskjellsbehandlingen. Dette får en uakseptabel splitt og hersk effekt for hele befolkningen på Nordkalotten.

 

En liten fylkesdigresjon

"Samiske fylker"

«Samiske» fylker i Norden

Finnmark betyr Samemark/lappmark. Når fylkene Troms og Finnmark slås sammen så ville navnet «Sameland» gjort alle til samer, på samme måte som Tyskland har gjort alle til tyskere. Den nordiske samekonvensjonen og alle andre særrettigheter for samene hindrer for denne muligheten.

Å kalle den nye stor-regionen for «Sameland» kunne gjort mer for samenes kultur, språk, og næringer enn alle slags lover.

De «harde» frontene mellom folk på kryss og tvers i de to fylkene gjør tanken umulig.

 


Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Kommentarer, korrigeringer, spørsmål

Del bloggposten
Tagged with: , , ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta