B.8 – Den nordiske samekonvensjon – En lokalbefolkningskonvensjon

Del bloggposten

Den nordiske samekonvensjon

Den nordiske samekonvensjon – En lokalbefolkningskonvensjon

Dersom man bytter ut ordet same med lokalbefolkning i den nordiske samekonvensjonen så kunne man ratifisert en konvensjon som alle hadde omfavnet.

At man i stor grad kan gjøre det uten at det forandrer stort på de juridiske virkningene av konvensjonen sier mye.

Den nordiske samekonvensjonen burde inneholde artikler som stadfester de rettighetene gitt til samene også gjelder resten av befolkningen. Når den nordiske samekonvensjonen bare forteller den halve faktiske juridiske situasjonen i mange tilfeller, så skaper det usikkerhet for ikke-samene i nåtid. Og den kan få beklagelige konsekvenser i fremtiden.

Det presset den samiske kulturen er utsatt for er en global utfordring for alle lokalsamfunn. Og den nordiske samekonvensjonen sveiper reinsdyret i hornene på mange punkt.

Her er fire illustrerende punkt:

  1. Ikke bare det samiske språk, men alle lokale dialekter eller språk, er et felles anliggende å bevare.
  2. Fortalen viser til OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Disse er ikke juridisk bindende. Det er et globalt anliggende å sikre verdier lokalt mot monopol-agerende globale aktører. Strenge bindende generelle regler for multinasjonale selskap som opererer i langt hjemmefra, på vegne av alle lokalsamfunn, vil hjelpe samene mer enn fortaleomtale i nordisk samekonvensjon.
  3. Alders tids bruk og andre sedvaner er generelle juridiske rettsregler som blir påberopt over hele verden. Noen av reglene samene får gjennomslag for er det hjemmel også for alle andre å bruke. Den nordiske samekonvensjonen er nesten direkte misvisende fordi det fremstår som om det bare er samer som har disse juridiske verktøyene, men de gjelder visselig ikke-samen også.
  4. Tradisjonelle næringer kan beskyttes på kreative måter som for eksempel Cognac og Champagne beskyttes i Frankrike.

Å satse på lokal kultur, språk og næring gjelder ikke bare samene, men også alle andre, i hele verden.

 


Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Kommentarer, korrigeringer, spørsmål

Del bloggposten
Tagged with: ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta