Blog Archives

Inhabilitet i domstolene

Undertegnede har gjennom flere år fulgt en rekke sivilrettslige rettsforhandlinger ved domstolene i Tromsø. Det er med undring og sorg en konstaterer forhold som det må være åpenbart er i strid med god rettspleie, og som resulterer i justismord. I

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Domstolen, Fagdommer, Samfunn og idrett

Formaliteter ikke viktig i norske rettssaler?

Da høyesterettsjustitiarius Carsten Smith pensjonerte seg i 2002 kom han med følgende uttalelse: Jeg er kjent med at mine kolleger anser meg for å være nokså frirettslig. Jeg mener at dommere, særlig i Høyesterett, med den myndighet vi har, har

See more ›

Posted in Domstolen, Fagdommer
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta