Blog Archives

B.7 – Den nordiske samekonvensjon – 10 negative effekter

  Det som er negativt med den nordiske samekonvensjonen De langsiktige virkningene av den nordiske samekonvensjonen og samiske særrettigheter kan bli negative. Den åpner muligheten for å sette folk i kunstige båser, en forskjellsbehandling basert på etnisitet og unødvendige gnisninger

Tagged with: , , ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett

B.6 – Den nordiske samekonvensjon – Syv viktige observasjoner

  Den nordiske samekonvensjonen er mer fornuftig enn ekspertenes utkast Forhandlingsdelegasjonene fra de tre landene var ikke tungt bemannet av jurister og sameforkjempere som ekspertgruppen. Den nordiske samekonvensjonen har som ekspertene heller ikke gjort noe økonomiske beregninger. Dette hadde kanskje

Tagged with:
Posted in Internasjonal, Lov og rett

Seks samfunnsforhold sexovergriperne i Tysfjord benytter seg av for å gjennomføre sine ugjerninger

Filmen «Haisommer» regissert av Steven Spielberg er en av de mest sette skrekkfilmene i historien. Haien som spredte skrekk og gru i filmen var avhengig av en ting for å sette oss på tuppene av setene i kinostolen: Havet. Vannet

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Lov og rett

B.5 – Den nordiske samekonvensjon – Fire kritikkverdige forhold ved ekspertenes utkast

  Ekspertgruppen som la frem grunnlaget for de politiske forhandlingene var ensidig satt sammen av renommerte jurister som stort sett har vært tydelige røster for samiske rettigheter. Ekspertgruppen besto av: Carsten Smith – norsk jurist – samiske rettigheter Hans Danelius

Tagged with: , ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett

B.4 – Den nordiske samekonvensjon – Fem besværlige spørsmål

Samerådenes deklarasjoner 2004 – 13 Det blir stilt en rekke krav til myndighetene i de nordiske landene. Det påberopes mange rettigheter. Det er få plikter som er rettet mot samene selv. Det som samene selv kan gjøre for det samiske.

Tagged with: ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta