Blog Archives

Hva har mellommenn, seksualforbrytere, døde personer og offerrollen til felles?

Framtid i Nord har som ventet sittet stille i båten. Tilsynelatende. Fire dager etter et innlegg om Nordreisa kommunes nye ordfører Hilde Nyvoll på disse sidene, kan det synes at lokalavisen påtar seg en rolle som mellommann på vegne av

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Samfunn og idrett

Ikke et spørsmål om kunst, et spørsmål om moral – når lokalavisen ikke lever opp til sin demokratiske og juridiske rolle

Framtid i Nord baker prosessen i Nordreisa etter valget inn i et spørsmål om kunst. Dette er en bevisst avsporing fra det som burde vært tema for en avis som får millioner i støtte for å gå politiske prosesser mer

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Samfunn og idrett

Den alvorlige dommen mot Norge, deg og meg

Norge er dømt for Menneskerettighetsbrudd av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg, Frankrike. Dommen ble forkynt muntlig overfor partene 10. september 2019, og man hadde valgt å forkynne denne på en rolig dag for media i Norge rett etter valget.

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Domstolen, Internasjonal, Samfunn og idrett

Syv grunner for at vi ikke retter feil som blir gjort på et tidlig stadium i barnevernssakene

Å gjøre en «god» jobb er viktig Har man gjort en «god» jobb så vil man gå temmelig langt for at det skal forbli en «god» jobb Profesjonsillusjonen «Sånt skjer ikke i Norge» Varslernes dårlige kår Tausheten Dårlige sakkyndige rapporter

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Domstolen, Internasjonal, Samfunn og idrett

Åtte avslørende reaksjoner på den avslørende dommen

Typisk nok, med stilltiende aksept fra høyeste hold, har de ansvarlige og skyldige i Lobben-saken så langt ikke kommet med innrømmelser. Norge tar ikke dommen innover seg, søker ikke etter feil, og foretar ikke reparasjoner. Man er mer interessert i

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Domstolen, Internasjonal, Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta