Fire nødvendige grep vi som menneskerettighetsforbrytere må gjøre nå

European Court of Justice
Domstolbygget i Strasbourg, Frankrike

Alt er ikke perfekt og vi må akseptere at noen avgjørelser og dommer i samfunnet blir feil. Lobben-dommen avdekker ikke en statistisk sett akseptabel samfunnsfeil.

 • Den sier nokså klart at den avdekker feil som må unngås.
 • Den avdekker grove feil som MÅ rettes på.
 • Det vil være nok en grov feil dersom man ikke gjør noe med feilene.

Fristen er 10. mars 2020.

Vi har en forvaltning som ikke fungerer i Norge som EMD med autoritet har eksponert, som et troll har Norge møtt lyset i form av EMD. Og, det skal ikke være uskrevet: Dette er saker som det burde være lett å ordne opp i.

De som egner seg til å ta seg av sine barn skal være foreldre. De som ikke egner seg til offentlige arbeidsoppgaver skal vises døren, på lik linje som overgripere ikke kan jobbe i en barnehage.

Statsministeren, statsrådene, stortingspolitikerne, de politiske partiene, andre instanser og den menige nordmann må ta storkammerdommen i EMD på høyeste alvor. Havariet den 10. september omfatter hele den offentlige forvaltningen, og den øverste ledelsen er forpliktet til å sette dette høyest på agendaen:

 1. Dommen fra EMD skal respekteres og Lobben-familien gjenforenes omgående
 2. Årsaken til det konkrete havariet må avdekkes
 3. Årsaken til det generelle havariet må avdekkes
 4. Sørge for at offentlige saksprosesser foretas på en objektiv måte

Vi, som nordmenn, aksepterer ikke å være menneskerettighetsforbrytere. Så lenge man ikke ordner opp i dette, så er hver eneste nordmann en kynisk og systematisk menneskerettighetsforbryter.


DU OG JEG, DØMT FOR GROVE MENNESKERETTIGHETSBRUDD

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har stadfestet at rettsstaten og forvaltningen i Norge ikke fungerer. Norge er ute av stand til å behandle saker objektivt. Vi, som nordmenn, aksepterer ikke å være menneskerettighetsforbrytere.

I en serie med fire innlegg blir dommen av 10. september og temaer rundt denne gjennomgått.

 1. Hva er det dommen sier
 2. Hvorfor rettssystemet og barnevernet svikter i Norge
 3. Hvordan myndighetspersoner tåkelegger den alvorlige dommen
 4. Hva som må gjøres med menneskerettighetsbruddet i Norge

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: , ,
Posted in Domstolen, Internasjonal, Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta