For første gang i skranken tillater jeg meg å si det er begått justismord

Fritz Moen - Justismord

Fritz Yngvar Moen ble uskyldig dømt for to drap rundt 1980. Justismordene var så graverende at det gjør vondt bare å lese om saken. Meddommer.no vil anbefale ALLE som er opptatt av lov og rett:

 • Meddommere
 • Jusstudenter
 • Advokater
 • Fagdommere
 • Politifolk
 • Alle andre

til å lese «Overgrepet – justismordene på Fritz Moen» som er skrevet av Tore Sandberg i 2007. Tilgjengelig blant annet på Norli – bit.ly/2mFANPw.

Det er flere momenter som gjør denne saken så skjellsettende:

 • Moen ble dømt for to drap som for ham fysisk sett var tilnærmet umulig å gjennomføre
 • Moen ble i avhør manipulert til å tilstå drapene
 • Bevis ble oppkonstruert for å felle Moen
 • Fagdommerne, spesielt lagmann Karl Solberg, ignorerte kommunikasjonsproblemene til en handikappet mann
 • Meddommerne kunne ikke gjøre annet enn å dømme en mann som «tilsto»
 • De servile journalistene hadde ikke kompetansen til å stille kritiske spørsmål til prosessen som de skal ha som den fjerde statsmakt

Allerede i 1981 reagerte Moens forsvarer høyesterettsadvokat Olav Hestenes etter fellende dom i Frostating lagmannsrett med å si:

«For første gang i skranken tillater jeg meg å si det er begått justismord»

Olav Hestenes - Justismord
Med midler finansiert privat av SE og HØR kunne privatetterforsker Tore Sandberg nøste opp i bevis som ble manipulert og bevis som ble holdt tilbake. En prosess som tok MANGE år.

Ingen av de skyldige i justismordet kom med en unnskyldning til Fritz Moen.

Fritz Moen fikk ikke oppleve å bli frikjent for det andre drapet før han sovnet inn for 12 år siden. Han ble bisatt som en drapsdømt mann.

Et år etter sin død ble han offisielt frikjent i 2006 for begge drapene etter nitidig innsats av Tore Sandberg og advokat John Christian Elden.

Justisminister Knut Storberget kom først i 2008 med en beklagelse på vegne av rettsvesenet da han uttalte:

Jeg vil framføre en uforbeholden unnskyldning og beklagelse overfor Fritz Moen og dem som kjente ham og sto ham nær, for den urett han ble utsatt for» – «Så mye lidelse og urett som Fritz Moen ble utsatt for, finnes det ingen tilgivelse for. Dette må unngås for framtida.

Justisminister Knut Storberget om Fritz Moen

Veien til rettferdighet er fremdeles bare en sti, og det er flere saker som viser Storbergets innrømmelser ikke har ført til reelle forbedringer.

 • Monika-saken i Bergen viser at innrømmelser sitter langt inne for rettsvesenet aktører
 • Implementeringen av digital opptak av hovedforhandlinger i norske domstoler går illevarslende sakte
 • Olderdalen-drapet i Nord Troms viser at politiet fremdeles manipulerer frem falske tilståelser.

Rettens aktører bør reflektere oftere på Fritz Moen saken. Den tilhører ikke fortiden. Verden forandrer seg ikke så mye at rettens aktører ikke gjør feil, ubevisst eller bevisst. Fritz Moen er like aktuelt i dag som den vil være i fremtiden.

 1. Vi kan alle være en Fritz Moen
 2. Vi kan jobbe for Fritz Moen
 3. Vi kan jobbe mot Fritz Moen

Kjennelsen er din.


Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett, Meddommer
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta