Hilde Nyvoll mobiliserer Nordlys

bilde_kommer

Mandag ettermiddag 20. april 2020 ble jeg kontaktet av Ola Solvang og Bladet Nordlys. Nedenfor finner man utkastet til Solvang sin artikkel og mine kommentarer til utkastet. Solvang virket irritert på meg, nesten like mye som jeg var på han. Jeg bemerket at jeg hadde svært liten tillit til han etter at han for fem år siden ikke forfulgte OSIL-korrupsjonen utover å få en fin liten konflikt-sak for avisen. Det viser seg at Solvang var uforskyldt i dette.

Mine forsøk på å få andre journalister i Nordlys til å forfølge sakskomplekset mer ble ignorert i 2015. Til slutt, etter gjentatte ganger fikk jeg tak i Helge Nitteberg. Han ville ikke gå videre med saken, på spørsmål om hvorfor, så fikk jeg et intetsigende (megetsigende?) spørsmål tilbake: «Hvorfor tror du det (at Nordlys dropper saken)?

Tilbake til denne mandagen, etter en liten runde med Solvang, som i store trekk kan bivånes under Solvang sitt utkast, kom et lite avsluttende spørsmål. Jeg har sjekket hva du er involvert i, sier Solvang, etter litt frem og tilbake kom vi frem til at det var Nordreisa kvensk-finsk forening. Hvordan tror du konflikten med ordføreren vil påvirke ditt arbeid i foreningen?

Hva i alle dager, tenkte jeg. Det er jo et totalt irrelevant spørsmål, sier jeg til Solvang. Man kan jo stille spørsmål om ordfører Hilde Nyvoll virkelig skal bruke tid og energi på å motarbeide det som skjer i en liten og mer eller mindre betydningsløs forening, på grunn av at hun er i posisjon til å gjøre det. Solvang hadde snakket med Nyvoll tidligere på dagen og det vil ikke forundre meg at hun har tatt opp temaet.

Negativ korrupsjon, å motarbeide noe eller noen fordi man har personlig skadefryd og glede av det.

Vi avsluttet seansen ikke så lenge etter at vi startet den.

Her er utkastet til Ola Solvangs artikkel som jeg fikk til gjennomsyn og godkjenning samme kveld:

«Nyvoll er et medisinsk under, hun står oppreist uten ryggrad»

Ordfører politianmeldte lokal blogger – Jeg synes ikke dette er greit, sier Hilde Anita Nyvoll.

Det var i fjor høst at en mann bosatt i Nordreisa la ut flere innlegg der Nyvoll ble utsatt for drøye personangrep:

« Nyvoll er et medisinsk under, hun står oppreist uten ryggrad.» skrev han i et av innleggene. Overskriften på det siste innlegget er: «Hva har mellommenn, seksualforbrytere, døde personer og offerrollen til felles?»

Bloggeren fremsetter en rekke påstander om at Nyvoll skal ha brukt tvilsomme metoder for å bli valgt til ordfører. I tillegg blir familien hennes angrepet, og beskyldt for korrupsjon og bedrageri i millionklassen, og for å ha opptrådt som «brunskjorter» under et møte i den lokale idrettsklubben.

Bloggeren trekker også lokalavisa Framtid i Nord inn i konspirasjonen og hevder at de har deltatt i et avtalt spill for å hjelpe Nyvoll til å bli ordfører.

Etter at politiet nylig henla saken mot bloggeren valgte Nyvoll å gå ut på FB med en lenke til innholdet.

– Jeg valgte å gjøre dette for å invitere til en debatt om ytringer i det offentlige rom. Det som fremkommer i denne bloggen er åpenbart injurierende og grunnløse påstander. Men selv om det som fremkommer ikke har noe med virkeligheten å gjøre, rammer det allikevel, ikke minst familie og barn. Jeg er ikke den eneste som blir rammet av slike svertekampanjer, og jeg tenker at man bør se på dette som et samfunnsproblem, sier ordføreren.

– Du er ordfører, og en som søker offentlighet. Må man ikke forvente at det noen ganger går en kule varmt?

– Ja, det må man, og jeg er en varm tilhenger av en åpen debatt. Dette er imidlertid noe annet. Anonyme konspirasjonsteorier og falske påstander. Der de som blir angrepet ikke får komme til motmæle. Dersom dette blir ansett for å være greit er det en åpenbar fare for at det også blir mer vanlig. At falske nyheter blir et fast innslag i det offentlige ordskiftet, er et problem, ikke minst for ytringsfriheten, sier Nyvoll.

Hun legger ikke skjul på at hun er skuffet over at saken mot bloggeren ble henlagt.
– Jeg hadde håpet på en reaksjon og et pålegg om å fjerne ytringene. Nå blir dette liggende på nett og tilgjengelig for alle som søker det opp, sier Nyvoll.

Striden i den lokale idrettsklubben i Oksfjord ligger mange år tilbake i tid, og ble i 2015 omtalt i Nordlys.

Rune Bjerkli, som har skrevet blogginnleggene har ingen planer om å slette ytringene. Til Nordlys sier han at han står for det han har skrevet.

– Påstandene er dokumentert i bloggen. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere denne saken, sier Bjerkli.

Her er mine kommentarer til utkastet som ble sendt til Solvang:

Jeg forlanger at man forandrer min lille forsvarsdel til dette, så kan leserne få en mulighet til å se min versjon av saken:

Rune Bjerkli, som har skrevet blogginnleggene har ingen planer om å slette ytringene. Til Nordlys sier han at har meget god dekning for «konspirasjonene». Politiet henla saken fordi han har god dekning for påstandene. Det er ikke slik at de er «falske» bare fordi de er negative for ordføreren, det har vært åpent siden 15. oktober og de har overhode ikke vært anonyme.

– Påstandene er veldokumenterte i blogg.meddommer.no. Jeg krever en uforbeholden offentlig unnskyldning fra ordfører Hilde Nyvoll for alt hun har påført meg og min familie av skade.

Jeg forlanger også at bildebruken er balansert.

Litt dveling ved utkastet:

Jeg viser til at jeg i intervjuet ikke fikk vite om Nyvoll sine sitater om «konspirasjoner». Dette er svært vesentlig for saken (PFU).

Jeg sa at du skulle bruke informasjon fra bloggen som beviser mine påstander. Det har du ikke gjort.

Jeg har også påpekt faren ved å tabloidisere saken uten å gå litt i dybden av saken. Og det stemmer, man må skrive en bok for å forklare saken.

Du kan ikke hevde at det er konspirasjoner uten å se på det jeg har av bevis. Jeg sitter på mye underliggende bevis – det er derfor innleggene ikke er injurierende.

Spesielt burde årsmøtevedtaket vært sitert ordrett når konflikten i 2015 tas opp.

Ble det noe kunstgressbane i Oksfjord? Nei. Hvorfor ble det ikke kunstgressbane? På grunn av vedtaket på årsmøtet.

Er det så usannsynlig at Framtid i Nord og Nyvoll har et godt forhold? Hvorfor nektet spesielt Framtid i Nord å fremlegge årsmøtevedtaket i sin tid? Den var jo vesentlig.

Fra første stund har blogginnleggene vært åpen og den har overhode ikke vært anonym. Allerede etter noen få timer etter den ble lagt ut så aksjonerte Nyvoll og Framtid i Nord mot meg. Hun anmeldte meg 17. oktober. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg har lagt ut historiene.

Nyvoll har ikke «offentliggjort» saken ved å legge ut melding på sin facebookside i all offentlighet, den er kun lagt ut for hennes venner på lørdag.

Saken har vært henlagt i to måneder.

Du nevner ikke med et ord at Nyvoll & Co har drevet med en svertekampanje mot meg og min familie.

Jeg siterer fra bloggen:

Og Framtid i Nord er i godt selskap når det gjelder mellommenn. Det ble forrige gang vist til den anonyme mellommannen, Jokke, som påberopte seg å være «en venn av bygda». En person som Hilde Nyvoll og hennes kompanjonger hadde bedt om hjelp for å spre ondsinnede løgner om meg i all offentlighet.

Jeg har dokumentert hva som ble spredt om meg av Jokke.

Jeg ble faktisk politianmeldt av OSIL og Nyvollfolket for det Jokke sier jeg har gjort. Den anmeldelsen ble selvfølgelig også henlagt etter noen få uker. Jeg ble anmeldt for at de skulle fjerne meg fra OSIL. Det er ikke «konspirasjon».

Hilde Nyvoll er nå ordfører, man burde faktisk stille henne noen virkelig kritiske spørsmål.

Jeg er skuffet over vinklingen. Som jeg sa, media skal sparke oppover og ikke nedover. Hvis mine redegjørelser er «konspirasjoner» så skal det vel ikke være vanskelig å legge ut en link til Nordlys sine lesere så kan dem selv se hvor «konspiratoriske» de er.

Jeg vil påpeke at jeg også har familie.

Men for all del, skriv det du vil.

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with:
Posted in Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta