Hva har mellommenn, seksualforbrytere, døde personer og offerrollen til felles?

Svart sladdet faksimile fra Framtid i Nord 24. oktober 2019

Framtid i Nord har som ventet sittet stille i båten. Tilsynelatende. Fire dager etter et innlegg om Nordreisa kommunes nye ordfører Hilde Nyvoll på disse sidene, kan det synes at lokalavisen påtar seg en rolle som mellommann på vegne av en av sine favorittsubjekter. Da nabokommunen Skjervøy gjeninnsatte ordføreren for en ny periode, var Framtid i Nord sin overskrift på saken: – Glad jeg har sluppet hets på sosiale medier.

Har Framtid i Nord gjort et latterlig skinnangrep på de negative sannhetene som kom frem om Hilde Nyvoll og hennes nære krets på det forrige blogginnlegget?

Det er litt spesielt at ordføreren tar opp et problem som er et ikke-problem i hans kommune. Mulig det er et problem i nabokommunen, Framtid i Nord? Det må være langt flere saker som er viktigere for befolkningen og velgerne i Skjervøy enn det som er et ikke-problem. Veiene ut til Skjervøy er en utfordring, helse og omsorg, nye store idrettsanlegg, studietilbudet i værret etc.

Sladdet faksimile Framtid i Nord 19. oktober 2019. Lykkelige omstendigheter på Skjervøy.

Makten, Æren, Evighet, Amen

Det er uansett et merkverdig sammentreff. Kan det være at folk i posisjoner rotter seg i hop, politikere og mediefolk? Kjetil Martesønn Nilsen Skog har som altfor mange andre såkalte journalister misforstått sin rolle som «den fjerde statsmakt». Pressen skal være kritisk til de tre andre, ikke religiøst rotte seg i hop med dem. Det er litt halloween når lokalpressen, som har monopol på sannheten, sektmessig rotter seg i hop med de som har posisjon.

NAV-skandalen viser hvor dårlig norsk presse er. Det var ikke pressen som oppdaget den største rettsskandalen siden justismordene på Fritz Moen. Det var departementet selv som til slutt offentliggjorte skandalen.

Framtid i Nord skriver ikke med blekk, de skriver med vann. Spesielt redaktøren har en tendens til å lire av seg banale selvfølgeligheter som folk liker å kjenne seg igjen i. Når det går riktig godt, så ser man kun hvitøyet til redaktøren. Likerklikkene har blitt medias opium.

For enkle sjeler er verden svart-hvitt

Har Framtid i Nord gjort et latterlig skinnangrep på de negative sannhetene som kom frem om Hilde Nyvoll og hennes nære krets på det forrige blogginnlegget? Står det på en blogg, så er det sosiale medier, er det negativt, så er det hets, og da er det skrevet av et nettroll.

Framtid i Nord er opptatt av kampen mot hets på sosiale medier. Hva er da å behandle levende som døde i en «seriøs» avis?

Det er mulig at skjervøyordføreren selv har tatt til initiativ til en ikke-sak på Skjervøy. Det er mulig at Kjetil Martesønn Nilsen Skog har vinklet det slik, muligens bedt om det fra Skjervøy-ordføreren. Det er også mulig at Peder Amundsen har videreformidlet et ønske om en slik vinkling til partifellen. Det kan også være Hilde Nyvoll som har bedt om assistanse. Alt dette blir teorier.

La oss prate om fakta

Framtid i Nord har opptrådt som mellommann for Hilde Nyvoll. Bare noen få timer etter at innlegget ble publisert 15. oktober gjorde Framtid i Nord et forsøk på å få den fjernet. Klokken var litt over midnatt da det tikket inn en SMS som ikke kan tolkes som noe annet enn en trussel. Et regelrett angrep på ytringsfriheten i Norge – Grl 100 – paragrafen vi går til krig for. Innlegget hadde på noen få timer seint på kvelden skapt «dårlig stemning».

Og Framtid i Nord er i godt selskap når det gjelder mellommenn. Det ble forrige gang vist til den anonyme mellommannen, Jokke, som påberopte seg å være «en venn av bygda». En person som Hilde Nyvoll og hennes kompanjonger hadde bedt om hjelp for å spre ondsinnede løgner om meg i all offentlighet. Denne mannen var ikke en mann som fikk holde på med barn og ungdom i det lokale idrettslaget, for å si det sånn. For å si det på en annen måte, han er dømt i en grov sedelighetssak.

Jokke – «en venn av bygda»

Så Framtid i Nord, mellommenn og -kvinner, sympatisører og alle andre (inkludert stilltiende) støttespillere av Nyvoll er i godt og representativt selskap.

Framtid i Nord er opptatt av kampen mot hets på sosiale medier. Hva er da å behandle levende som døde i en «seriøs» avis?

Framtid i Nord har en redaksjonell utfordring når de vurderer å ta opp saken, for det har de helt klart gjort nattestid den 16. oktober. Det vil være den største redaksjonelle innrømmelsen i IMO-bygget å måtte gjenopplive en person som Kjetil Martesønn Nilsen Skog har erklært død for flere år siden. Man er i alle fall i en vanskelig redaksjonell situasjon hvis man igjen skal fremstille Hilde Nyvoll som et offer, for hun er flink til å spille offerrollen, når gjerningsmannen har vært død i lang tid allerede.

Fordi, det har vært flere ganger der Framtid i Nord kunne ha tatt opp saker der jeg har vært involvert. Men døde personer kan som kjent ikke gå blant oss.

  • Jeg tok initiativ for en del år siden å arrangere en fotballturnering, spesielt der våre nye landsmenn kunne delta. Flere ganger har vi arrangert Røde Kors turneringen i Olderdalen uten omtale i lokalavisen. Unntatt en gang, da arrangementskomiteen inviterte pressen første gang, da ble jeg bedt om ikke å være med på bildet.
  • Jeg har gjennom mitt engasjement i kvensaken tatt opp et ønske om et kvensk klokketårn på den nye gravlunden som skal opprettes i Nordreisa. Ikke en eneste henvendelse fra Framtid i Nord.
  • Som den eneste organisasjonen i Nordreisa har den kvenske foreningen jeg er involvert i hatt status som FN-partner når det gjelder språkkafeene i 2019. Foreningen har i hele 2019 arrangert språkkvelder i forbindelse med «The International Year of Indigenous languages 2019«. Dødstille fra Framtid i Nord.

En ting er sikkert, det blir ikke noen sitater fra meg i Framtid i Nord i nærmeste framtid. Vann fordamper så fort på trykk. Mulig de setter på trykk dødsannonsen når den tid kommer. Men det blir over mitt lik.

Skriv i fred, Framtid i Nord.

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: ,
Posted in Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta