Idrettspresidentens seks injeksjoner av omdømme-doping til morgenkaffen

Idrettspresident Tom Tvedt (NIF)

I minuttene før et skjebnemøte mellom NIF-ledelsen og mellomlederne fra særforbund og idrettskretser ble det publisert et mer personlig og følelsesbetont intervju med Idrettspresident Tom Tvedt i flere store medier.

Tom Tvedt og NIF-styret møtte mellomlederne i NIF-sfæren på onsdag 24. januar 2018. En klar negativ tilbakemelding kom fra Golfforbundet. Golfpresidenten Marit Wiig utdyper på Norsk golf sin nettsider:

«Flere av sakene som har kommet opp rundt NIFs økonomiske disposisjoner, og hvordan saker er håndtert, bekymrer NGFs styre. Dette skader idrettens omdømme og tar fokus og kapasitet vekk fra viktige utfordringer som burde hatt NIF og Idrettsstyrets fulle oppmerksomhet. Summen av dette gjør at NGFs styre ikke lenger har tillit til Idrettsstyret”

Mellomlederne vil forsøke å samle nok mot til å kreve ekstraordinært ting for å bytte styret i NIF.

For Idrettspresidenten står ikke jobben som er gjort på egne bein, og han må ty til omdømme-doping for å fremstå i et bedre lys

Det var med andre ord et viktig møte 24. januar. Et svært viktig møte for Tom Tvedts videre skjebne i idretten. Og i minuttene før flokken som værer blod skrives det ut et ferdigredigert personlig intervju med Idrettspresidenten på flere nettsider:


En liste publikasjoner rangert etter de som var først (f
aksimiler nederst)

Abcnyheter (06:41) – Tom Tvedt: – Ikke dette jeg sa ja til da jeg ble president.

Adresseavisen (07:09) – Tom Tvedt om presset på ham og Ap-samboeren: – Vi finner rom til å ta vare på hverandre. Julen ble aldri helt slik idrettspresidenten så for seg

Aftenposten (07:09) – Tom Tvedt om presset på ham og Ap-samboeren: – Vi finner rom til å ta vare på hverandre. Julen ble aldri helt slik idrettspresidenten så for seg.

Bergens Tidende (07:09) – Tom Tvedt om presset på ham og Ap-samboeren: – Vi finner rom til å ta vare på hverandre. Julen ble aldri helt slik idrettspresidenten så for seg

Dagbladet (07:23) – Tom Tvedt og Kjersti Stenseng: – Det handler om å være kjærester og støtte hverandre som mennesker. Det profilerte paret sto begge i stormer da julefreden skulle senke seg.

TV2 (07:53) – Tom Tvedt: – Ikke dette jeg sa ja til da jeg ble president. Julen ble aldri helt slik idrettspresident Tom Tvedt (49) så for seg. Både han og samboer Kjersti Stenseng sto i stormen da julefreden skulle senke seg.

Stavanger Aftenblad (09:23) – Tom Tvedt om presset på ham og Ap-samboeren: – Vi finner rom til å ta vare på hverandre

Resett (13:23) – Storm rundt kontroversielt maktpar

VG (13:45) – Tom Tvedt om samboer Stenseng: – Vi finner rom til å ta vare på hverandre.

 

PR-konsulentene sprinter i korridorene til NIF

Uansett hvordan man snur og vender på det så bruker NIF ressurser på å redde idrettspresidenten. Å bruke media er en viktig del av jobben til enhver leder. Målsettingen trenger ikke nødvendigvis være samfunnets beste.

Idrettspresidenten er representanten for den største frivillige organisasjonen i Norge. Man skulle man tro at idrettspresidenten er ekstra edruelig i forhold til hvor mye han skal bruke av fellesskapets dugnadskasse for å fremme sitt eget beste.

De kritikkverdige holdningene og bruken av PR-konsulenter, det være seg First House eller andre, i NIF er dokumentert grundig i flere presseoppslag. Intervjuet publisert 24. januar er PR-messig interessant av flere grunner på toppen av kostnadene og det moralske ved ressursbruken.

 1. Hva som blir presentert
 2. Når intervjuet blir publisert
 3. Hvilken hensikt oppslaget har
 4. Hvem som er kilden til intervjuet
 5. Hvordan er dette i forhold til pressen rolle som «den femte statsmakt»


1. Hva som blir presentert – hjemme hos et (nytt) menneske

Tom Tvedt har hatt en utfordrende tid som idrettshøvding. Det har vært personlig tøft. Han ønsker å jobbe i fire år med viktige oppgaver innen idretten. Dette er nye personlig utleverende toner fra en leder som var alt annet en utleverende (fagmessig) i beste sendetid i Dagsrevyen NRK ovenfor Ingerid Stenvold og det norske folk 3. oktober 2016.

Han får ukritisk fremstille seg selv søker sympati og peker veien fremover, som øverste idrettstopp.

Tom Tvedt ønsker sympati samtidig som han antyder veien fremover, som øverste idrettstopp.

2. Når intervjuet blir publisert – en dag for seint er et liv for seint

Denne dagen skal Tom Tvedt og resten av idrettsstyret møte sine undersåtter. Flere særforbund og idrettskretser har antydet at de vil begynne prosessen med å kaste han som øverstkommanderende i NIF på dette møtet.

3. Hvilken hensikt oppslaget har – Man kan ikke slå etter en som ligger nede med smertestillende Paracet

På vei til, under, og rett etter møtet leser idrettens allmue om den hjerteskjærende dårlige julen til Tom Tvedt. Om ikke artikkelen klarer å overbevise eller manipulere folk til å få tilitt til sjefen igjen, så har den minst en annen funksjon.

Den vil døyve og lindre i ulik grad den eventuelle harde kritikken som kan komme i løpet av ledermøtet på Gardemoen. Har man først lest en sak om Tom Tvedt er vel ikke interessen så stor å lese om mannen to ganger på en dag.

4. Hvem som er kilden til intervjuet – Norges største leverandør av nyheter

Norges telegrambyrå (NTB) har i over 150 år levert nyheter av høy kvalitet til aviser og andre mediekanaler. NTB er landets fremste på sitt felt.

Dette intervjuet er plantet, hyppet og pollinert. Mange oppslag som vi blir eksponert for, både politisk, økonomisk og rettslig har en bakenforliggende agenda. Det personlige intervjuet med Tom Tvedt kommer definitivt i denne kategorien.

I Resett.no sin gjengivelse, står den ferske sjefsredaktøren i NTB oppført som kilde. Hvis det virkelig er Mads Storvik som er journalisten, så er det tre forhold som setter ekstra presseetisk spiss på intervjuet og den spesifikke distribusjonen tidsmessig:

A. Det er sjefsredaktøren som selv lager innslaget. På tross av at han i Dagens Næringsliv 3. april 2017 sin inntredelseserklæring i NTB sier «–Jeg blir som en fotballtrener som ikke skal spille kampen selv, men som skal gjøre laget best mulig». Å gjøre intervjuet med idrettspresidenten er følgelig en av få intervju sjefredaktøren gjør.

B. Før han startet i NTB jobbet han som nestleder sport/prosjektleder for OL i Discovery Networks Norge. Selskapet som har rettighetene til å sende Olympiske Leker på norske TV-skjermer frem til 2024.  Den nye NTB redaktøren har jobbet med en av de største penge- og idrettsmessige kontraktene «noensinne» mellom idretten og media.

C. I forbindelse med å ta drømmejobben i NTB utdyper Storvik videre i den nevnte Dagens Næringslivs utgaven: «NTB er symbolet på troverdighet og seriøsitet i journalistikken». Det høye idealet står ikke i stil til verken plantingen av eller innholdet i Tom Tvedt intervjuet.

Fordi, hadde idrettspresidenten gjort en god sportslig jobb, så hadde det ikke vært nødvendig med dette utenomsportslige omdømme-stuntet. Desperasjonen for søk etter sympati viser med all tydelighet at Tom Tvedt misbruker mediatilgangen han har som idrettspresident. Journalisten stiller ikke spørsmål om Tom Tvedt synes hans person er viktigere enn idrettspresidentrollen, om dette private tiltaket har en agenda, eller hvorfor han søker utenomsportslig sympati.

5. Media i Norge for en god del statsstøtte for å kunne utøve en funksjon som den «femte statsmakt»

NTB lager ferdigkvernede nyhetssaker for avisene. NTB er riksprodusent for en rekke mediebedrifter som mottar statlig pressestøtte. En pressestøtte som blant annet skal sikre en kritisk røst mot de som sitter i posisjon.

I realiteten er media ofte og mer et talerør for de i posisjon. Dette skjer på flere vis:

 • De har ressursene til å skaffe, tilrettelegge og eksponere ønsket informasjon.
 • De kan styre agenda og tidsplanen. Sjefsansvarlig på desken i Dagbladet er kanskje ikke kjent med møteplanen til idrettspresident til enhver tid. Men, det er garantert idrettspresidenten.
 • Mer eksponering generelt som skaper gjenkjennelseeffekt, tillit, og troverdighet.
 • De vil ofte få spaltemeter med sin versjon av en sak kontra en diffus motpart..
 • De treffer journalistene så ofte at det blir «nesten» kollegialt.
 • De kritiske spørsmålene blir ikke stilt på grunn av tidspress, naivitet, og manglende kunnskap.
 • Større mediaverdi, uttalelse fra en leder klinger bedre fordi man for eksempel har større kjendisfaktor. Såpeopera selger mer klikk enn et kjedelig møte.

Det er ikke uten grunn at en leder skaffer seg skjermtid ved å levere personlige anekdoter med en klump i halsen. Det Tom Tvedt håper å få tilbake, etter planen, er mest sannsynlig sympati. Sympati for sin person og derved sin egennyttige hang til idrettspresidentvervet.

Pressen fremhever ofte sin samfunnsoppgave som den «fjerde statsmakt» etter trioen lovgivende, utøvende og dømmende makt. Den som skal kontrollere maktfullmektigene på vegne av de ultimate makthaverne – de stemmeberettigede – velgerne.

 

Omdømme-doping

Det er kort og godt ikke greit å trykke en sak om Tom Tvedts vanskelige jul ukritisk i 2018, en måned etter julaften. Tatt i betraktning at dette er et utspill fra en person med makt, så må pressen sørge for balanse i mediadekningen i henhold til sin rolle som «den femte statsmakt».

Hadde han vært den rette for jobben så hadde han sluppet såpeoperaen. For Idrettspresidenten står ikke jobben som er gjort på egne bein, og han må ty til omdømme-doping for å fremstå i et bedre lys.

 

Tom Tvedt NIF abcnyheter

Tom Tvedt NIF Adresseavisen

 

Tom Tvedt NIF Aftenposten

Idrettspresident Bergens Tidende

Idrettspresident Dagbladet

 

Idrettspresident TV2

 

Idrettspresident Stavanger Aftenblad

 

Idrettspresident Resett

 

Idrettspresident VG

 

Trilogien om Idrettspresidenten:

Del 1 – Idrettspresidentens seks injeksjoner av omdømme-doping til morgenkaffen

Del 2 – Svaret vil overraske deg! Når det er et spørsmål om «har» eller «kan» Idrettspresidenten skade idrettens omdømme?

Del 3 – Idrettspresidenten med svennebrev i mental vold – fremstiller seg selv som offer

 


Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: ,
Posted in Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta