Krekar Del II. En kurdisk frihetskjemper – Catch 22

Siden han er på FNs liste over terrorister kan mye av brodden i hans terrorisme ha gått ut. For kurdere som Mulla Krekar kan livet fortone seg som en situasjon mellom barken og veden, catch-22, pest eller kolera, al-Qaida eller ingenting.

Kurdisk flagg

Det kurdiske flagget

Mulla Krekar har fått militær trening i sine yngre dager. Det sies, i de fjellene han kommer fra: Det er ikke nødvendig med militær skolering, fordi det kommer inn med «morsmelka». Han har ikke en formell militærtjeneste bak seg, men opptrening i våpenbruk mot mennesker. Man bør se den militære opptreningen i lys av den situasjonen hans folk er i. Dette vil da også gjelde for hans rolle som «coach» for nye frigjøringskjempere. Det er liten grunn til å tro at motivet bak Krekars militære skolering er å gjennomføre terroraksjoner på norsk jord.

Mulla Krekar flyktet til Norge i 1991 da Bush senior ikke fullførte jobben mot Saddam Hussein i Gulfkrigen. En jobb som Bush junior fullførte i 2003. Dette kom som følge av at 11. september 2001 forandret verdensbilde radikalt. Etter å ha vært 10 år i Norge som flyktning ble Krekar leder av en ny organisasjon, Ansar al-Islam, i slutten av 2001. Organisasjonen har sitt sete i kurdisk Irak og har gjennomført dødelige aksjoner på kurdisk område. Ansar al-Islam ble i 2003 oppført på FNs formelle liste over terroristorganisasjoner.

Fødselen til Ansar al-islam skal være assistert av al-Qaida med blant annet flere millioner kroner. Ansar al-islam mål med samarbeidet er ikke nødvendigvis den samme som al-Qaida har. Å være assosiert med al-Qaida er av forståelige grunner ikke verdsatt av verdenssamfunnet. Man blir klassifisert som en terrorist ved ethvert samrøre med al-Qaida. Det gjelder seg å delta i finansiering, planlegging, tilrettelegging, forberedelser eller gjennomføring av aktiviteter som al-Qaida kan assosieres med.

I den offentlige begrunnelse og dokumentasjon for at Mullah Krekar er på FNs liste over terrorister står det blant annet følgende (med forbehold om feil i oversettelse fra engelsk til norsk):

Najmuddin Faraj Ahmad, basert i Norge, er ansvarlig for grunnleggelsen av Ansar al-Islam i desember 2001 og var dets første leder.

Ahmad har støttet Ansar al-Islam operasjoner i Irak. Man tror at han har arrangert finansiering gjennom tilknyttede selskaper i Bulgaria og Irak. Ahmad etablerte en ikke-statlig organisasjon som sendte penger og rekrutter fra europeiske land til Ansar al-Islam og andre terrorgrupper. Ahmad besøkt Tyskland flere ganger for å samle inn penger til Ansar al-Islam og gi annen koordinerende støtte.

Ahmad har oppmuntret medlemmer i Ansar al-Islam til å gjennomføre og støtte terrorvirksomhet i Irak. Det er etablert minst to snikskytterteam i Irak gjennom en instans som har hevdet å være Ahmads representant i Irak. Ahmad har også reist regelmessig fra Norge til Nord-Irak. Under ett av hans lengre opphold i Nord-Irak har Ahmad rekruttert og trent stridende.

Ahmad egne uttalelser assosierer ham med Osama bin Laden, den avdøde leder av al-Qaida. I Ahmads selvbiografi «Med egne ord» gir han en redegjørelse for et møte i 1990 med Bin Laden der Ahmad ønsket penger på vegne av sin ekstremistiske bevegelse i Nord-Irak. Bin Laden avviste forespørselen. Ahmad gjorde via utsendinger minst to ytterligere forsøk på å få midler fra Bin Laden.

Ahmad har vært positiv til selvmordsaksjoner. Han har sagt seg villig til selv å bli en selvmordsbomber. Han har gjort uttrykk for at USAs ambassade i Oslo ville være et godt mål for en slik handling. Ahmad har også vært aktiv i å formane andre til vold, blant annet gjennom ulike intervjuer.

Vi ser at mye av det som omhandler Mulla Krekar foregår med utgangspunkt i Kurdistan (nord-Irak). Da blir spørsmålet som man må stille seg, er formålet terrorisme og/eller kampen for Kurdistan? Hvor indirekte skal faren for Norges rike sin sikkerhet være før Krekars tilhold i landet blir en reell fare for riket?

Definering av Ansar al-islam og andre grupper Mulla Krekar er assosierte med er at de er terrorgrupper. Denne defineringen er sterkt ledende i forhold til hvordan grupperingene blir ansett. Ansar al-islam i seg selv var til å begynne med en samling av forskjellige grupper. Dersom det finnes så sterke bevis for terrorisme og hvem som er ansvarlig, hvorfor har man da ikke fått  disse dømt for lovbruddene?

I en del av de aktivitetene som har ført Mulla Krekar på listen over terrorister så står det at man tror han har arrangert finansiering. I et såpass kjent tilfelle som Mulla Krekar så burde det vært mulig for myndighetene å bevise hans skyld, og dømme han for lovbrudd som omhandler finansiering av al-Qaida. All den tid Ansar al-islam har problemer med å finansiere sin egen agenda, så kan man stille spørsmålstegn ved mulighetene til å bistå al-Qaida.

Mulla Krekar har ikke klart å få til selvmordsaksjoner mot den amerikanske ambassaden i Oslo. Alle aksjoner mot USA har sin pris. Mange som har gjennomført terroraksjoner mot Uncle Sam har ikke bare fått en pekefinger rettet mot seg.


Fakta og ikke-fakta om terrorisme

Norge har også erfart terrorismen. 22. juli berørte en skjellsettende stor andel av befolkningen personlig. Den ansvarlige overga seg på en sivilisert måte og folkets balanserte oppgjør er et resultat av et forbilledlig samfunn. Men, vi har vært heldig. Terrorismen er det globale symptomet, ikke årsaken, på at vi har utfordringer som må adresseres.

I en serie med fem blogginnlegg tar vi for oss terrorisme i lys av Mulla Krekars være eller ikke være på Kyrksæterøra.

  1. Arnested for terrorisme
  2. Frihetskamp eller terrorisme
  3. Fundamentalistisk frihetskamp er uønsket
  4. Hvordan avslører vi terroristen
  5. Krigen mot terror tar for stor plass

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta