Krekar Del III. Mulla Krekar er ikke en rettmessig representant for kurderne i våre øyne

Er kampen Mulla Krekar kjemper for kurdere en kamp som han deler med mange andre kurdere? Det finnes flere visjoner for et Kurdistan. Krekars visjon henger sammen med at han er en islamsk fundamentalist. Han drømmer om en stor islamsk stat. Noe á la Saudi Arabia. Et styresett som ikke er forenlig med religionsfriheten og demokratiet vi har i Norge.

Kurdistan

Kurdisk område i Tyrkia, Iran, Irak og Syria

Du skal ha mye svart gull for å kunne bli akseptert for å vedlikeholde et lovverk som er over tusen år foreldet. Islamske fundamentalister i kontakt med verden ellers i dag må være mer frustrert og forvirret enn Marty McFly der han flyr frem og tilbake i «Tilbake til fremtiden» filmene.

I Norge er Mulla Krekar dømt blant annet for trusler mot dagens statsminister. Han har nettopp sonet en dom. Den konkrete uttalelsen han er dømt på er følgende:

Erna Solberg sier, kast ut Mulla Krekar til døden, hun skal betale prisen for det. Hun skal betale prisen for det av eget ånd (liv). Hvem som tar livet hennes, vet jeg ikke, al-Qaida, Ansar Al-Islam, mine slektninger, barna mine, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvem. Men hun skal betale prisen sin.

Det tok et år fra uttalelsen kom til det ble tatt ut tiltale.

Etter 11. september 2001 har det blant annet vært fokusert på hvordan ledere kan få andre til å gjennomføre kriminelle handlinger ved å formane om ting som bør skje. Det er viktig å slå ned på slike uttalelser. Det mest nærliggende og grufulle eksemplet ble vi påminnet om for noen dager siden.

27. januar 2015 var det 70 år siden den røde arme befridde fangene i Auschwitz. Konsentrasjonsleiren var en viktig del av «den endelige løsningen» til Adolf Hitler. Noe av det tankevekkende i dette var beslutningsprosessene. Historikere har ikke funnet en konkret ordre fra Hitler om Holocaust. Det var de som var lengre ned i hierarkiet som gjennomførte Holocaust fordi de tolket ledelsen dithen.

Holocaust var blant annet mulig fordi all makt i en stor og handlekraftig nasjon var samlet hos en mann, med tydelige verdier, holdninger, maktstrukturer og voldelige gjennomføringsmekanismer. En hver antydning eller uttalelse må sees i lys hvor mye makt som ligger bak den. Mulla Krekar har ingen statsorganisasjon i ryggen når han uttaler seg. I det rette miljøet er det dog nok med et medlem som kan gjøre alvor av formaninger om lovbrudd.

Historikere har ikke funnet en konkret ordre fra Hitler om Holocaust

I 1989 krevde lederen av Iran, Ayatollah Khomeini, at forfatteren Salman Rushdie måtte henrettes for blasfemi. Denne islamske dommen (fatwa) er fremdeles gjeldende idet noen mener at den kan kun trekkes tilbake av den som utsteder den. Dette er en anmodning til en handling som 26 år senere ikke har skjedd.

I nesten like mange år har Mulla Krekar bodd i Norge. Hvor stor og betydelig rolle kan han egentlig ha? Han kan ikke dra tilbake til Kurdistan (Irak) fordi han risikerer å miste livet. Hvor mye «undercover» terrorisme kan en så kjent og offentlig person i praksis ta del i? Hvilken terrorist med skumle hensikter vil ha kontakt «overcover» med en person som til de grader er under myndighetenes lupe. Faren for å bli avslørt er overhengende stor.

Hvor stor rolle som gallionsfigur kan Krekar ha? I Norge kan vi trygt si at han har fått mye presseoppslag for de 50 gangene har vært på tinghus i Oslo og rettergangsutgiftene på kr 6,3 millioner. Krekar kan vel snart henge opp familiebildene på veggene i Borgarting. En litt annen fremgangsmåte enn det Osama bin Laden hadde.

Dommen Mulla Krekar fikk i 2012 kan vurderes streng i forhold til ordlyden i trusselen. Den kan vurderes mild i forhold til personen den er rettet mot. Ordlyden i trusselen og dens veiledende kraft må sees i forbindelse med den makt Mulla Krekar har i sine kretser.


Fakta og ikke-fakta om terrorisme

Norge har også erfart terrorismen. 22. juli berørte en skjellsettende stor andel av befolkningen personlig. Den ansvarlige overga seg på en sivilisert måte og folkets balanserte oppgjør er et resultat av et forbilledlig samfunn. Men, vi har vært heldig. Terrorismen er det globale symptomet, ikke årsaken, på at vi har utfordringer som må adresseres.

I en serie med fem blogginnlegg tar vi for oss terrorisme i lys av Mulla Krekars være eller ikke være på Kyrksæterøra.

  1. Arnested for terrorisme
  2. Frihetskamp eller terrorisme
  3. Fundamentalistisk frihetskamp er uønsket
  4. Hvordan avslører vi terroristen
  5. Krigen mot terror tar for stor plass

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: , , , , , , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett, Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta