Krekar Del V. Den siste oljen i mediamaskineriet

Voldelige terroraksjoner har vært det altoverskyggende nyhetstema i de første 15 år av det nye århundre. Øyeblikket United Airlines rute 175 fløy inn i det sørlige tårnet av World Trade Center direkte på ABC forandret mye.

Kampen mot terrorismen er viktig. Krigen mot terrorismen har kostet. Men, fortjener den så mye plass? Antall drepte som følge av terrorangrep er svært lite hvis man sammenligner det med andre dødsårsaker. Terroristene er i et enda mindre antall. Media har en egeninteresse av å blåse opp betydningen av tabloidvennlige saker. Det er en lettvint måte å produsere stoff på.

Dødsårsak i Norge

I blått: Antall visninger på søkeord i tusen. Terrorisme er oppført på på 25 600 000 sider i følge Google. I rødt: Antall døde i Norge et vanlig år på de samme ordene. For eksempel, 50 drap og 250 trafikkdøde.

Der USA har gått til krig på annen manns land mellom 2002 og 2008 var tapet av soldater per år faktisk mindre enn tapene den amerikanske hæren hadde årlig i fredstid tidlig på 1980-tallet. Det dør mer mennesker i trafikken hvert år i USA enn de amerikanske militærmannskapene har tapt de siste 30 år tilsammen! Dette er noen av tallene som setter krigen mot terror i perspektiv.

For å ta et fåtall terrorister har man brent av flere lands statsbudsjetter, satt til side mye av personvernet som er opparbeidet, og fengslet/torturert uskyldige personer uten rettergang. Ikke før man har ryddet mange i al-Qaida av veien så dukker det opp en organisasjon som er enda verre, ISIL. Ved å gi de rolle som terrorister får de som ønsket mer media oppmerksomhet, de klarer å spre mer ubegrunnet frykt, og de klarer å få fienden opptatt i aktiviteter som er mer basert på følelsesmessige enn rasjonelle behov.

I media repeteres de uhyggelige bildene fra disse kriminelle handlingene dag inn og dag ut. Etter hvert kan man begynne å lage historier rundt de emosjonelle reaksjonene til oppfølginger av aksjonene. Sist uke tok journalisten Anders Magnus i NRK en selfie med Mulla Krekar og kona. Det ble en sak i media av det.

Det dør mer mennesker i trafikken hvert år i USA enn de amerikanske militærmannskapene har tapt de siste 30 år tilsammen!

Videre, interessenter hopper på saken som holder ekstra liv i tragediene ved å ha nye vinkler som skaper mer frykt og/eller reaksjoner. Rasjonelle tanker blir borte i mengden med små skrift, ved å bli ignorert eller latterliggjort. Politikerne blir bundet til å ta hensyn til den stemningen som blir skapt i samfunnet. Det er ingen annen mulighet enn «The War on Terror».

De kriminelle handlingene har sin bakgrunn. Om ikke uheldige samfunnsforhold er grobunnen til kriminaliteten, så kan de brukes som et påskudd. Eva Joly mener at korrupsjon- og oljehistorien går hand i hand. Korrupsjonen skader fordi den overfører store summer fra de som skal ha den til enkeltpersoner og organisasjoner. Store ressurser forvaltes ut fra ønsket til noen få instanser.

Eva Joly mener at korrupsjon- og oljehistorien går hand i hand

Store offentlige kontrakter er andre korrupsjonsmuligheter. Bistandspenger som skulle gå til å bygge sykehus i Irak etter «Operation Iraqi Freedom» havnet andre steder. Da kan man tenke seg hvordan det har vært i oljerike Irak før 2003.

Før invasjonen av Irak gikk USA inn i Afghanistan. Afghanistan har ikke bare en rolle som tilholdssted for «thugs and thieves». Landet produserer mye av de narkotiske stoffene som flyter i de amerikanske hjem. Stoff som skader mye mer enn terroriststreker.

Hvitvasking, rusmidler og korrupsjon til milliarder av kroner er utfordringer som gjør Mulla Krekars rettssaker om han skal være i Kyrksæterøra eller ikke til trivialiteter.


Fakta og ikke-fakta om terrorisme

Norge har også erfart terrorismen. 22. juli berørte en skjellsettende stor andel av befolkningen personlig. Den ansvarlige overga seg på en sivilisert måte og folkets balanserte oppgjør er et resultat av et forbilledlig samfunn. Men, vi har vært heldig. Terrorismen er det globale symptomet, ikke årsaken, på at vi har utfordringer som må adresseres.

I en serie med fem blogginnlegg tar vi for oss terrorisme i lys av Mulla Krekars være eller ikke være på Kyrksæterøra.

  1. Arnested for terrorisme
  2. Frihetskamp eller terrorisme
  3. Fundamentalistisk frihetskamp er uønsket
  4. Hvordan avslører vi terroristen
  5. Krigen mot terror tar for stor plass

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Lov og rett, Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta