Likemenn som dømmer? Ja og nei. (Juryen er satt – del I)

Juryordningen i den norske domstolen er under behandling. Stortinget skal nå vurdere om den skal bestå eller ikke. I Norge har vi en ordning der 10 lagrettemedlemmer (jurymedlemmer / lekdommere) avgjør om en person er skyldig eller ikke skyldig i saker med tre viktige forutsetninger:

  • Saken må gå i lagmannsretten
  • Det er en straffesak
  • Den skyldige kan få en straff på 6 år i fengsel

Mange tror at Høyesterett er landets endelige domstol. Dette er fakta med en del små notabener. I praksis behandler ikke Høyesterett mange saker, nåløyet er smalt for at en sak skal havne i Høyesterett. Høyesterett behandler blant annet IKKE skyldspørsmålet i straffesaker.

Det vil si at lagmannsretten avgjør, av bevisene, om en person er skyldig eller ikke. Den norske juryordningen har vært under press da juryen ikke begrunner sin avgjørelse om skyld. Høyesterett har stadfestet at juryordningen tilfredsstiller internasjonale regler om rettferdig rettergang.

I en større undersøkelse ble meddommere som har deltatt i jurysaker spurt en rekke spørsmål angående gjerningen i domstolene. Undersøkelsen var en viktig del av NOU 2011:13. Juryutvalget — Når sant skal skrives.

Totalt 69 prosent av målgruppen eller 813 personer hadde svart på undersøkelsen og i de følgende blogginnleggene kommer en del notabener til resultatene.

Er y-kromosomet rett og slett mer kriminelt?

Som en kuriositet så sier vi at man skal dømmes av sine likemenn. Det er i stor grad slik at det er de eldre som avgjør skjebnen til yngre mennesker. 70 prosent av de som besvarer undersøkelsen er over 50 år. Dette er en representativ alderssammensetningen blant lagrettemedlemmer. Av de som satt i fengsel i begynnelsen av 2012 var 87 prosent under 50 år. Blant de som hadde anmeldt lovbrudd i 2012 var 76 prosent av ofrene under 50 år. For at kriteriet likemenn skal oppfylles, så burde en større andel av meddommere være yngre enn 50 år.

I juryen sitter det like mange kvinner som menn. 55 prosent av ofrene i anmeldte saker i 2012 var menn. I 2012 var 94 prosent av de som satt i fengsel menn. Det ville være feil om 9 av 10 jurymedlemmer var menn. Men, vi kan stille oss et spørsmål om samfunnet, lovverket, politiet og domstolen er kjønnsdiskriminerende, eller er y-kromosomet rett og slett mer kriminelt?

Sex er problematisk og det kommer frem i det neste blogginnlegget.


Hva sier den anonyme juryen om seg selv?

Skal vi ha jury eller ikke? En sammensatt sak som er i Stortinget til behandling. Som et ledd i dette arbeidet har lekdommere snakket om seg selv i Juryutvalgets lekdommerundersøkelse. I en serie med fem blogginnlegg bekjennes en «orskurd» av undersøkelsen.

  1. Likemenn som dømmer? Ja og nei
  2. Sex, Drugs & Lov’n’Rett er ikke kult
  3. Hvordan er det mellom fag- og meddommerne?
  4. Hva sier juryen i fri dressur med minst tre stemmer
  5. Et overraskende signal fra den anonyme juryen

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta