Nordkappmonopolet monopoliserer også andre deler av reiselivet i Nord-Norge

Skrevet av tidligere styremedlem i Visit Nordkapp AS, Rune Bjerkli

Nordkapp-platået i bakgrunn fra nordvest, Knivskjelodden
Den som har kontroll over Nordkapp kontrollerer dermed også andre deler av reiselivet i Nord-Norge

Friluftsloven sikrer allmennhetens rett til ferdsel i friluftsområder.

Nordkapplatået er et friluftsområde. Det er en nasjonalskatt, turistjuvel, og juletrestjerna på toppen av reiselivstreet. “Oppdaget” og navngitt av en britisk ekspedisjon på søk etter flere sjøveier til koloniskatter i 1553.

I 2018 skulle en ny områderegulering være på plass. En ny festekontrakt mellom grunneier og fester skulle også vært reforhandlet og videreført i 2018. Lokalbefolkningen har våknet. Ledet av blant annet frivillige i Senterpartiet på Nordkapp kjemper man mot maktens og de bemidledes tvilsomme bruk av Offentlighetsloven og kontroversielle forretningsmetoder.

Monopolet innen turisme på Nordkapp hindrer fri konkurranse, kreativ produktutvikling, flere lønnsomme reiselivsbedrifter, og mer sysselsetting i hele Nord-Norge.

Kommersialiseringen og forvaltningen av Nordkapplatået har i flere tiår vært god butikk for sterke kapitalinteresser. Markedsliberale krefter har dominert på bekostning av gode blandingsøkonomiske løsninger.

Rica/Scandic har på toppen av Europa profitert enormt på å ta betalt for friluftsinteresser som skal være gratis. En liten kommune med 3.200 innbyggere sitter igjen med søppelregninger og andre regninger som besøk av +200.000 gjester medfører.

Sterke kommersielle aktører på Nordkapplatået i en liten fraflyttingskommune får utøve monopolmakt på en essensiell vare i bransjen. Denne monopolmakten sprer seg utilbørlig utover Finnmark og videre. Monopolet innen turisme på Nordkapp hindrer fri konkurranse, kreativ produktutvikling, flere lønnsomme reiselivsbedrifter, og mer sysselsetting i hele Nord-Norge.

Et kort eksempel, Rica/Scandic inngår stordriftsavtale med en turoperatør. Denne turoperatøren samler flere turoperatører under sin paraply, for deretter å presse hotellromprisene fra kr. 800,- til kr. 600,- langs leia opp til Nordkapp.

Den største reiselivsaktøren i Finnmark har å skumme fløten av Nordkappturismen og effektiv drift som hovedmål. Resultatet er at på tross av bonanza i nordlys- og vinterturisme, så økte hotellovernattingene i Finnmark i 2018 kun med 1,3%. Dette i forhold til tilsvarende tall for 2017 i ferie- og fritidssegmentet. I Troms så steg tilsvarende tall med 4,9%.

Lokale, regionale og sentrale myndigheter må sikre at friluftsinteressene blir ivaretatt på Nordkapp. I tillegg må man sikre at monopol eller monopollignende forhold på Nordkapplatået opphører da dette er et nasjonalt, regionalt og lokalt anliggende.


Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: , , ,
Posted in Meddommer, Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta