Rettshjelpsutvalget 2020 – Det viktigste medmenneskelige juridiske arbeidet i 2019

Hvordan skal fremtidens fri rettshjelp være? I 2018 reduserte regjeringen budsjettet til rettshjelpsordninger betydelig.

Meddommer Rettshjelpsutvalget Fri rettshjelp

Hvor mange har råd til å kaste en halv million kroner ut i vinden?

I slutten av 2018 opprettet regjeringen et nytt utvalg; Rettshjelpsutvalget, utvalget skal gjennomgå rettshjelpsordningen. Utvalget skal i all hast i løpet av 2020 komme med forslag til en ny rettshjelpsordning.

Fire faktorer påvirker lekfolks forhold til rettssystemet:

  • Større økonomiske forskjeller blant folk
  • Mer komplisert lovverk
  • Flere rettigheter
  • Flere farer for å komme i tvister som bør tas til retten

En stor del av befolkningen har for eksempel ikke råd til å føre en mindre tvist til lagmannsretten i 2019. Taper du risikerer du å tape mellom 300.000 og 700.000 kroner. Hvor mange har råd til å kaste en halv million kroner ut i vinden?

Rettsstaten Norge har over tid blitt en bærebjelke i demokratiet for en mindre og mindre del av befolkningen. Alle er like for lova (Grl §98), men rettssystemet og rettferdighet har blitt to fjerne slektninger.

“Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandlinger” er kontraktsfestet mellom Grunnloven og Folket. Vi må få en betydelig økning i rettshjelpsordninger. Nye som gamle rettsreformer må i tillegg iverksettes raskere.

Vi må ha et rettssystem som gjør at også den jevne nordmann kan komme seg på beina igjen så raskt som mulig. Dette er god samfunnsøkonomi og de facto rettsprinsipp.


Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: ,
Posted in Domstolen, Lov og rett, Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta