Sammenhengen mellom pause, autopilot og domsavgjørelsen

Sjakkhesten

Hva skjer når dommerne begynner å bli trett? Hva skjer når blodsukkeret er lavt? Når er tidspunktet best for å ta viktige avgjørelser?

Etter lange dager i retten, etter en lang dag, og etter lange prosedyrer er sjansene større for at man tar mentale snarveier. Dommerne begynner å bli trette og vil gjerne bli ferdig til klokken fire, godstolen hjemme venter.

Det viser seg at når folk begynner å bli trett og/eller sulten så får man en tilbøyelighet til å ta avgjørelser som krever minst innsats

Det viser seg at når folk begynner å bli trett og/eller sulten så får man en tilbøyelighet til å ta avgjørelser som krever minst innsats. Alternativet som da er mest aktuelt er den som er enklest: Å ta i bruk autopilot-alternativet.

Det er to autopilot-alternativer:

  • I en rettssak vil det i en straffesak være en påstand om skyld og straff. Påtalemyndighetene tiltaler de sakene hvor de anser mulighetene til å få en fellende dom som stor. I mange tilfeller kan derfor ja til skyld og straff være autopilotsvaret og den enkleste avgjørelsen dommerne tar
  • Blant andre dommere kan autopilotmodus være frifinnelse. Å analysere bevis som fellende krever ekstra mental energi og hvis man etter en lang økt ikke er på «topp» vil en klubbe for frifinnelse

Å bli sliten er noe av det mest naturlige livet. Det er vel ingenting som gir mer tilfredshet enn å kunne slappe av etter en hektisk dag med viktige gjøremål og oppnådde mål. Det finnes mange konkrete eksempler der tretthet spiller inn:

  • En kjent forhandlingstaktikk for en stayer er å hale forhandlinger ut i tid
  • Tretthet kan føre til fatale ulykker
  • I mange idretter er det den som blir minst trett som vinner til slutt
  • Og så har vi verdensmesterskapene i sjakk der et klart hode i aller høyeste grad er viktig. Sjakkmester Magnus Carlsen synes å være litt smårar der han spiller basketball med sitt entourage etter dagens VM-parti er over. Men det er også her en del av nøkkelen til hans suksess ligger. Han er i god fysisk form og har derfor muligens et klarere sjakkhode i lengre tid enn motstanderen

I en observasjon av søknader om benådning i Israel viste det seg at det var mye større sannsynlighet for å få innvilget benådning når søknaden ble behandlet rett etter en matpause.

Like etter frokost, lunsj og ettermiddagspausen gikk prosentandelen benådninger opp til 65 %. Etter hvert som tiden gikk etter hver matbit, og det nærmet seg pause igjen, ble færre og færre benådningssøknader innvilget. I gjennomsnitt ble 35 % av søknadene om benådning tatt til følge. Så om en søknad ble behandlet rett etter en pause i stedet for like før en pause hadde mye å si for resultatet.

Det enkleste er å ikke innvilge benådning. Det skjer dess lengre i tid man beveger seg fra siste pause og matbit.

Å avslå søknad om benådning er å anse som autopilot-svaret og det enkleste svar på søknaden.

Et optimalt blodsukkerinnhold øker kvaliteten på dommens innhold

Tretthet og sult kan være faktorer som veier tyngre i avgjørelsestidspunktet enn ønskelig. Pauser i rettssalen er viktig, spesielt matpausene. Et optimalt blodsukkerinnhold øker kvaliteten på dommens innhold.

Når tar du dine viktigste beslutninger? 


Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Domstolen, Klokere beslutninger, Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta