Seks samfunnsforhold sexovergriperne i Tysfjord benytter seg av for å gjennomføre sine ugjerninger

Del bloggposten

Sexovergrep

Filmen «Haisommer» regissert av Steven Spielberg er en av de mest sette skrekkfilmene i historien. Haien som spredte skrekk og gru i filmen var avhengig av en ting for å sette oss på tuppene av setene i kinostolen: Havet.

Vannet gjør det mulig for haien å svømme til den badende, og vannet gjør det mulig for haien å svømme vekk etterpå. Slik er det med seksuelle overgripere også, samfunnsforholdene må ligge til rette. Både før og etter.

For seksuelle overgripere eller andre lovbrytere gjør visse samfunnsforhold det lettere å gjennomføre lovbruddenes tre faser:

  1. Lette adkomsten
  2. Gjøre de konkrete tilfredsstillelsene mulig
  3. Sikre at ugjerningen ikke blir eksponert og ugjerningen kan gjentas

Alle fasene kan være like alvorlig og skadelige. Spesielt den tredje fasen er svært vanskelig å takle for den som blir utsatt. Gjerningspersoner gjør fæle ting og da er man selvfølgelig i stand til å benytte seg av mental vold for å unngå å bli avslørt. Mange ganger, for å snakke om hendelsene, risikerer den utsatte selv å bli sett på som en overgriper mot overgriperen.

Når forholdene ikke ligger til rette kan overgripere uansett ture frem fordi de kan manipulere settingen som gjør overgrep mulig. Det er spesielt tre fremgangsmåter:

  1. Lage dammen så liten at overgriperen kan kontrollere settingen
  2. Lete etter en dam der settingen gjør overgrep mulig
  3. Organisere deler av dammen slik at overgrep blir mulig

De som forsettlig gaper over det de ikke skal gape over bruker settingene bevisst for å tilfredsstille sin appetitt. Det vil ofte være settinger i ethvert samfunn som kan benyttes av overgripere.

Det siste året dukket det opp en ny alvorlig overgrepssak i Tysfjord, Nordland. Plutselig var trollet ute av berget. Den ene etter den andre sexovergrepssaken kommer til overflaten etter at den ene personen tok mot til seg å snakke ut. Som ofte i slike saker så er det ikke tale om en enkeltepisode.

Det er straffbart for voksne å ha seksuelle opplevelser med barn under 16 år. Ofte ser man at disse personene tar seg til rette gjentatte ganger mot enkeltpersoner og/eller flere personer. Slik har det vært lenge i Tysfjord. Saken som kom i overflaten var som det berømte isfjellet. Det meste var og er under overflaten.

Tysfjord-saken viser med klar tydelighet at når forholdene ligger til rette for det så kan farlige lyster tilfredsstilles lettere og sikrere.

 

Seks tilretteleggende samfunnsforhold

A. Isolerte samfunn

Tysfjord kommune har historisk bestått av isolerte bygder der det lenge ikke fantes verken vei eller daglige båtanløp. Det blir vanskeligere å slippe fysisk unna dersom overgrep starter.

B. Små samfunn

Likens var og er det i mange småbygder. På steder der alle kjenne hverandre blir det vanskelig og beskylde noen for noe. Hele bygder kan bli splittet. Hvis de «eneste» naboene ikke er på talefot vil et helt samfunn bli mørkere. Det er ikke overgrepet som står på spill men en hel bygd, de utsatte vil ikke bare komme i klammeri med overgriperen men med halve samfunnet ved å beskylde noen for overgrep.

Det er påfallende hvor passive selv politiet i Tysfjord og Nordland har vært i tiden før overgrepene nådde media.

For et lite samfunn er det også viktigere å beholde en fasade, da man ofte vil ha en tilbøyelighet å tenke oss mot dem. Å forbli sammen blir et være eller ikke spørsmål. Å bli utstøtt fra et lite samfunn får mer grunnleggende konsekvenser enn å bli utstøtt fra en del av storsamfunnet. I storsamfunnet kan man finne seg nye grupper medmennesker og det er lettere for familien å stå den utsatte bi.

C. Tette lukkede samfunn

Befolkningen i Tysfjord tilhørte lenge en minoritet som hadde egen kultur og språk, det lulesamiske. Minoriteter kan bli en faktor selv i storbyer. I dag har vi ofte ansamlinger av likesinnede som setter opp mentale vegger mot resten av samfunnet for å kunne dyrke sin egen kultur.

Slike lukkede samfunn skal man være spesielt observante på. Samfunnet blir hemmelighetsfullt, samfunnet føler det at det er oss mot dem, og noen vil garantert kunne benytte anledning til å romstere innenfor de fire beskyttende veggene. Maktpersoner eller overgriper vil i mange tilfeller splitte og dele opp folk nettopp for å tilfredsstille sine egoistiske lyster.

De utsatte får den samme utfordringen som i små samfunn.

D. Konsensus

I den samiske kulturen synes det å være viktig at alle er enig. Det vil si at førende personer har mer å si for hva alle mener. Uenigheter man føler ikke vil føre frem blir ikke fremsatt. Konsekvensen av å være uenig eller å gå mot «konsensus» kan være utstøting. Den lille stemme blir ikke hørt.

De som er kjent med nyanseforskjellene mellom norsk og nordsamisk kultur vet for eksempel at stillhet i en norsk diskusjon betyr samtykke. I en nordsamisk diskusjon kan stillhet ofte bety det motsatte. For et lite samfunn kan det være mer hensiktsmessig å stå samlet for å overleve.

E. Høye moralske verdier

Den læstadianske religiøse bevegelsen setter moral høyt. Som i mange andre kirkeretninger er seksuell måtehold en viktig dyd. Dusken skulle ikke være så tilgjengelig i Musken. Slike dyder som er vanskelig å leve opp til generelt, har tre svært negative bieffekter når det gjelder overgrep:

a) Den utsatte vil føle skam og skyld for at kroppen ikke har levd opp til moralen.
b) Den skyldige kan lettere slippe unna fordi slik umoralsk seksuell omgang «skjer ikke».
c) Dersom det har skjedd så kan det ha skjedd i «Guds navn».

F. Det sterke mennesket

I den samiske kulturen er det å være selvstendig viktig. Det vil si at man skal være flink til å klare seg selv, være sterk. Man skal ikke fremstå som sårbar. Den negative effekten er at man ikke søker hjelp i tid og utid, man bitter tennene sammen og lar hele kroppen gnisse i det stille i stedet. Med de følger det kan få for helsen både psykisk og fysisk.

 

Alle disse seks forholdene kan benyttes bevisst av en overgriper

Vi ser spesielt at samfunnskodeksen blir problematisk i forbindelse med seksualitet. Hvordan fasaden av dyder blir brukt som skjold av overgripere. Kjønnsdriften er sterk uansett hvilken religion man tilhører.

Vi har de utallige tilfellene i den katolske kirke, der sølibatkravene gjør selv normal sexutfoldelse umoralsk. Pedofile blir katolske prester som i løpet av hundrevis av år laget regler slik at de kommer i kontakt med objekter og kan utfolde seg i det skjulte. Prestene fremstår som høyt moralske og det er utenkelig at de bryter viktige religiøse normer.

Objektene kan verken innrømme seksuelle hendelser i henhold til sin religion, eller overdøve en høyt respektert og troverdig person med blasfemi.

 

Alle samfunnsnormer kan utnyttes

Kulturelle sedvaner og samfunnsforhold bestemmer ofte hvordan overgripere kan manøvrere for å tilfredsstille sine behov. Mekanismene i menneskenaturen kan utnyttes til å gjennomføre de mest groteske handlinger. Like viktig er begge for å slippe unna med ugjerningene i etterkant.

Tysfjord-saken viser at det selv i 2017 er vanskelig å bryte igjennom de mentale murene. Vi tar ikke innover oss at det alltid har vært slik. Vi ignorerer fakta som om vi ønsker at ugjerninger skal fortsette å skje.

 


Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Kommentarer, korrigeringer, spørsmål

Del bloggposten
Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta