Svaret vil overraske deg! Når det er et spørsmål om «har» eller «kan» Idrettspresidenten skade idrettens omdømme?

Idrettspresident Tom Tvedt NIF

Tom Tvedt har skadet omdømme til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og burde vært fradømt sitt verv. Spørsmålet er ikke om man «har», men om man «kan» ha skadet organisasjonens anseelse.

Grasrota i idrettsbevegelsen har tydelig gitt signaler på at NIF-styret har kjørt omdømme til idretten ned i kjelleren. Utallige oppslag i riksmedier og andre medier viser at grasrota i idrettsbevegelsen er svært kritisk til håndtering av Oslo 2022, penge-, og alkoholbruk. Tvedt og hans kolleger makter ikke å fremstå som redelig.

Dette er lite skjønn som skal til for å si at Tom Tvedt og medløperne «kan» skade anseelsen til idretten når man beviselig «har» gjort det.

Kulturministeren skrudde av pengekranen øremerket for toppbyråkratiet i NIF. Det var også Høyre/Fremskrittsparti-regjeringen som sa nei til milliardprosjektet Oslo 2022. Det var en rasjonell finansiell avgjørelse ikke å satse på en ny vinterolympiade i nærmeste fremtid. Den nedskrudde pengekranen for å finansiere den daglige dont på Ullevål er et kvantifiserbart anseelsestap til 18 millioner i 2017 og 12,5 millioner kroner i 2018.

I Dagsrevyen 29. januar 2018 får vi et eksempel på omdømmetapet til NIF. Idrettspresidenten skal for første gang i historien reise alene til et OL uten følgesvenner fra den olympiske komité i Norge.  NIF får mindre penger fra departementet på grunn av skyhøyt pengeforbruk og manglende åpenhet. Hadde pengebruken vært ansett som redelig, etisk, og i henhold til idrettens verdiregler, og NIF vært en transparent organisasjon, så kunne man reist med en delegasjon stor nok til å jobbe for norske idrettsinteresser på den internasjonale arena.

Tvedt sier: Det er et svært politisk arbeid som skjer, mange kontakter blir knyttet og det er jo klart at dette blir skadelidende for styret. … Det er et ansvarlig styre som har tatt denne beslutningen.

Det er norsk idrett som blir skadelidende. Et idrettstyre med tanke for norsk idretts beste, hadde gått av, og latt et nytt styre kunne reise mannsterk til PyeongChang – på mer edruelige satser. Et nytt styre hadde fått anledning til å jobbe for norske idrettsinteresser. Styret som har utspilt sin rolle, sutrer og drar ikke til Sør-Korea.

Sånn rent idrettsrettslig så er spørsmålet ikke om representanter for idretten tilsluttet NIF «har» skadet omdømmet eller anseelsen, men om man «kan» skade anseelsen til idrettsbevegelsen.

I henhold til idrettslovene så burde altså Tom Tvedt og kollegaene vært påtalt for brudd på § 11-4. Straffebelagte handlinger/unnlatelser. I del (1) Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd, står det i punkt i) på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse.

Dette er lite skjønn som skal til for å si at Tom Tvedt og medløperne «kan» skade anseelsen til idretten når man beviselig «har» gjort det. Det er verre om man «har» skadet noe, enn «kan» ha skadet noe.

Dette burde mellomledere i idretten tatt seg av, men det virker ikke som dette alternativet vil iverksettes. I januar 2018 er signalene sterkere fra mellomlederne at Tom Tvedt og styrets tid er prematurt over. Men sitter man på toppen har man ofte anledning til å skape allianser på tross av at man ikke burde være på toppen. Derfor sitter man enda.

Trilogien om Idrettspresidenten:

Del 1 – Idrettspresidentens seks injeksjoner av omdømme-doping til morgenkaffen

Del 2 – Svaret vil overraske deg! Når det er et spørsmål om «har» eller «kan» Idrettspresidenten skade idrettens omdømme?

Del 3 – Idrettspresidenten med svennebrev i mental vold – fremstiller seg selv som offer

 


Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.

Tagged with: ,
Posted in Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta