Tre grunner Sylvi Listhaug bør gå av som monsterminister

Justisminister Sylvi Listhaug FrP

Norges justisminister har med et billig, løgnaktig og voldsutløsende politisk budskap tatt Solberg-regjeringen til gisler. Få måneder etter stortingsvalget er regjeringens være, eller ikke være, prisgitt et nettroll. Vi har en justisminister som oppfører seg som et middelaldrende nettroll som enda ikke er trygg på seg selv.

Det er ikke rom for slike statsråder. En statsråd bør være kompetent, samlende og sette nasjonens beste foran sitt eget beste. Sylvi Listhaug setter alle i forlegenhet. Med sine raske løsninger har hun nå sørget for at hennes argeste støttespillere vil få mindre gjennomslag for sine ønskede politiske løsninger. Det eneste verdige er at hun selv trer av.

Det hjelper Listhaug-fansen lite når Solberg-regjeringen mister sin politiske handlekraft – dersom de er så heldige å kunne beholde den i det hele tatt – ved å stå på kravet om en blåblågrønn regjering som inkluderer Listhaug.

Siv Jensen sa i forbindelse med presentasjonen av Jeløya-plattformen: For oss har alltid politikken vært viktigst, ikke hvem som sitter i regjering.

Ok, Siv Jensen, er det Sylvi Listhaug som er politikken?

Sylvi Listhaug får kredit for mye av Frp-kraften med sin «en spade er en spade» taktikk. Problemet er at det i for mange tilfeller har vært snakk om møkkgreip og ikke spade. Listhaug har gjentatte ganger vist at hun ikke er statsmannsaktig. Tilfellene er såpass grove at de overskygger hennes politiske suksesshistorier.

 

Arbeiderpartiet, nasjonens sikkerhet og terrorister

Den siste uttalelsen om Arbeiderpartiet, nasjonens sikkerhet og terrorister var kort og godt dum. Håndteringen av reaksjonene var dummere. Blir uke 12 slutten på Solberg-regjeringen på grunn av et facebook-innlegg vil det være noe av det dummeste som noen gang har skjedd politisk i Norge. Listhaug er ene og alene ansvarlig for komedien.

En seriøs rikspolitiker med et PR-budsjett i departement og parti bør i det minste sørge for å ha rettighetene til å bruke et illustrasjonsbilde, i stedet for å stjele den. Vi skufler videre.

 

Pedofile overgripere er monstre

En av de første uttalelsene Listhaug kom med som justisminister var at pedofile overgripere er monstre.

Ja.

Men, man kommer ikke problemet til livs ved å umenneskeliggjøre synderne. Det norske rettssystemet er lagt opp for at man skal ta rasjonelle avgjørelser. Viser for eksempel et vitne, en tiltalt, eller fornærmet følelser i retten kan både meddommere og fagdommere få enten antipati eller sympati for vedkommende, mynt eller krone. Men, antipatier og sympatier har ikke bevisverdi.

Når man kommer ut fra politiets visninger av overgrepsvideoer er man sjokkert og sint. Som privatperson og spesielt småbarnsmor kan man uttale seg om pedofilmonstre, men som justisminister bør man sove litt på det før man kaller spaden for et monster. Det gjorde ikke Listhaug. Antipatien tok tak i justisministeren.

Det finnes flere gode grunner for å vente litt før man tar frem den glinsende spaden

  • Det kan bli verre å ta overgripere. Svært få mennesker ser ut som monstre. Pedofile har normalt utseende.
  • De som ser ut som monstre kan feilaktig bli mistenkt for å være overgripere.
  • Overgriperne går enda mer i forsvarsmodus og vil i enda større grad forsøke å skjule sine overgrep.
  • Overgripere, kjente og mistenkte, kan med Listhaugs fullmaktserklæring bli gjenstand for kriminelle represalier, inkludert drap, i tillegg til samfunnets domavsagte straffer.
  • Overgriperne går under bakken, vi mister muligheten til mer åpenhet og preventative tiltak.
  • Er overgrep gjennomført av «monstre» er det en større fare for at flere kan bli uskyldig dømt eller mistenkt for overgrep.

Med andre ord, justisminister Listhaug tok indirekte og derved direkte ord for potensielt flere lovbrudd, flere feilaktige dommer og dårligere kår for å redusere pedofile overgrep.

 

Sykehjemsfadesen i Spania

I perioden 18. januar 2006 – 27. september 2011 var Sylvi Listhaug Oslos byråd for helse, eldreomsorg og sosiale tjenester.

Spaniaposten publiserte 16. april 2009 en sak om et planlagt sykehjem for osloborgere i Altea, Spania. Det refereres som en «ikke sak» fordi prosjektet var så håpløst «skjevt» allerede fra starten.

Erling Folkvord går inn i detaljene på prosjektskandalen i sin bok «Vår korrupte hovedstad» (2011).

Et prosjekt som skulle spare Oslo kommune mange omsorgsmillioner kostet kommunen over 30 millioner uten at man fikk en krone i omsorg. 30 millioner er vekslepenger sammenlignet med budsjettsprekkene i byggeprosjektet til Stortinget. Men det er ikke pengene som er interessant.

  • Fra første stund var prosjektet dømt til å mislykkes fordi byrådet hadde en dårlig plan.
  • Gjennomføringen gikk enda dårligere.
  • Dårligst av alt var oppgjøret. Listhaug har i etterkant blitt forfremmet flere ganger politisk.

Kjøpte tomt som ikke kunne brukes

Tomten man skulle bygge på var ikke regulert for formålet. Også i Spania tar det tid å omregulere areal. I Altea ble det tidlig klart at ny områderegulering ikke ville være på plass før finansieringen fra Husbanken gikk ut på dato.

Byrådet smurte den lokale spanske politiske ledelsen med festligheter i Holmenkollen, og «studietur» til omsorgsarbeidet i Oslo. Regnskapsbilagene, kvitteringer på mat og drikke (alkohol?), havnet på konto for «Byggetjenester, nybygg og vedlikehold». Det var viktig at de ikke var synlig på den korrekte kontoen: «Bevertning i kommunal regi».

Når Listhaug snakker om monstre, så prater hun muligens fra eget bryst

Ønsket områderegulering kom delvis på plass etter hvert, men prosjektet strandet også på grunn av uavklarte arealhindre.

Listhaug smilte og sa at bygg som ikke var igangsatt var «under oppføring»

En del ureglementerte avtaler ble inngått med prosjektledere som fakturerte for arbeid som aldri bar frukter. Penger havner ikke i en budsjettsprekk. Penger havner hos noen med sprekkfulle kontoer.

Ved å holde dokument utenfor den offentlige postjournalen og presse igjennom hastevedtak ble ikke skandalen stoppet før titalls millioner var tapt. Allerede høsten 2006 ble en angrefrist på tomtekjøpet som kunne stoppet prosjektet og milliontapene holdt skjult av Listhaug.

På tross av at ingen bygging hadde startet, uttalte Listhaug seg minst to ganger i mars og mai 2008 om at bygg i Altea var «under oppføring». Byggene er i 2018 enda «under oppføring».

Bestilte granskning som skulle hvitmale den politiske ledelsen

En granskning ble gjennomført og i all hast gjort ferdig før radioen spilte «Julekveldsvisa» med Alf Prøysen i 2009.

Granskningen ble foretatt eksternt av PwC. Mandatet var korrumpert. Byrådets rolle skulle ikke granskes og PwC skulle ikke foreta juridiske vurderinger. De med makten skulle ikke eksponeres for egne feil.

I stedet skal en ansatt som hele tiden hadde informert Listhaug om problemene i prosjektet blitt gjort til syndebukk. Når Listhaug snakker om monstre, så prater hun muligens fra eget bryst.

 

Korrupsjon, splitt og hersk, og et mindre trygt Norge

På World Economic Forum i Davos 23. januar i år foreslo statsminister Erna Solberg en MeToo-kampanje mot korrupsjon. Åpenhet og transparens er helt avgjørende for å få bukt med korrupsjon, sier Solberg i følge Nrk.

Selv om Solberg retter en slik kampanje mot utviklingsland, så viser eksemplet med Listhaug at korrupte forhold blomstrer i de nærmeste kretsene også. Å holde ting skjult, feilinformere og gjøre ting for raskt er lovbrudd. Det er spesielt graverende når det skjer innenfor offentlig forvaltning.

Vi har en norsk justisminister som benytter seg av splitt og hersk taktikker.  Sylvi Listhaug polariserer norsk opinion med et facebook-stunt om Arbeiderpartiet, terrorister og nasjonens sikkerhet. Vi har en justisminister som bidrar til at antallet (draps)trusler øker på sosiale medier samtidig som hun mottar et hav av blomster.

Vi har en justisminister som jobber på tvers av en viktig målsetting i Jeløya-plattformen: Det vil også være viktig å arbeide for å skape et tryggere Norge.

Sylvi Listhaug må gå av som justisminister.

 


Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdnin

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta