Blog Archives

Det lyves i retten, er det fordi forsikringen synes å mangle en av de tre nyansene?

Å fortelle sannheten i en rettssak er viktig. Opp gjennom årene har det vært forskjellige måter å ordlegge seg på når man stadfester at man forteller sannheten. Før i tiden avla vitner ed på at de skulle fortelle sannheten. «…det

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta