Blog Archives

Krekar Del IV. Hvem er terroristen?

Mulla Krekar er på FNs liste med terrorister. Han er ikke dømt for det som går på det man vil anse som terrorisme. Det må da mangle bevis for å felle han i retten. Faren med å senke kravene til

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett, Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta