Blog Archives

Tre grunner Sylvi Listhaug bør gå av som monsterminister

Norges justisminister har med et billig, løgnaktig og voldsutløsende politisk budskap tatt Solberg-regjeringen til gisler. Få måneder etter stortingsvalget er regjeringens være, eller ikke være, prisgitt et nettroll. Vi har en justisminister som oppfører seg som et middelaldrende nettroll som

See more ›

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Samfunn og idrett

Krekar Del III. Mulla Krekar er ikke en rettmessig representant for kurderne i våre øyne

Er kampen Mulla Krekar kjemper for kurdere en kamp som han deler med mange andre kurdere? Det finnes flere visjoner for et Kurdistan. Krekars visjon henger sammen med at han er en islamsk fundamentalist. Han drømmer om en stor islamsk

See more ›

Tagged with: , , , , , , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett, Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta