Blog Archives

B.2 – Den nordiske samekonvensjon – FNs historiske mottrekk

  Vi har allerede en konvensjon som går lengre enn alle samekonvensjoner Alle folkegrupper, inkludert samene, har allerede rettigheter som er uttømmende i FNs menneskerettighetskonvensjon av 1948.   I artikkel 2 angående Rettigheter for alle står det: Artikkel 2. Enhver

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett

Krekar Del II. En kurdisk frihetskjemper – Catch 22

Siden han er på FNs liste over terrorister kan mye av brodden i hans terrorisme ha gått ut. For kurdere som Mulla Krekar kan livet fortone seg som en situasjon mellom barken og veden, catch-22, pest eller kolera, al-Qaida eller

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta