Blog Archives

Rettshjelpsutvalget 2020 – Det viktigste medmenneskelige juridiske arbeidet i 2019

Hvordan skal fremtidens fri rettshjelp være? I 2018 reduserte regjeringen budsjettet til rettshjelpsordninger betydelig. Hvor mange har råd til å kaste en halv million kroner ut i vinden? I slutten av 2018 opprettet regjeringen et nytt utvalg; Rettshjelpsutvalget, utvalget skal

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Domstolen, Lov og rett, Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta