Blog Archives

Lower Division Football Team in Norway Exposes the Secret of Syria

Damascus is one of the oldest continually inhabited cities of the world. The city was inhabited as early as 8 000 to 10 000 years BC. It is the capital of picturesque Syria, the state of today that was founded

See more ›

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Internasjonal, Samfunn og idrett

Krekar Del IV. Hvem er terroristen?

Mulla Krekar er på FNs liste med terrorister. Han er ikke dømt for det som går på det man vil anse som terrorisme. Det må da mangle bevis for å felle han i retten. Faren med å senke kravene til

See more ›

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett, Samfunn og idrett

Krekar Del II. En kurdisk frihetskjemper – Catch 22

Siden han er på FNs liste over terrorister kan mye av brodden i hans terrorisme ha gått ut. For kurdere som Mulla Krekar kan livet fortone seg som en situasjon mellom barken og veden, catch-22, pest eller kolera, al-Qaida eller

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta