Blog Archives

For første gang i skranken tillater jeg meg å si det er begått justismord

Fritz Yngvar Moen ble uskyldig dømt for to drap rundt 1980. Justismordene var så graverende at det gjør vondt bare å lese om saken. Meddommer.no vil anbefale ALLE som er opptatt av lov og rett: Meddommere Jusstudenter Advokater Fagdommere Politifolk

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett, Meddommer

Liverpool FC Fan Fritz Moen – The Most Outrageous Miscarriage of Justice in Europe

Mr. Fritz Moen of Norway was an avid Liverpool Football Club supporter. Following the results of the reds was a favorite past time for the multi-handicapped person. In the late 1970s Liverpool FC was steamrolling its competitors match after match.

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett

Hva er de tre største feilkildene blant bevisene i en rettssal?

Det finnes lite informasjon på hva som går galt i rettssalen. Holder bevisene som blir fremlagt i retten virkelig mål eller ikke. Det er DNA bevis som har muliggjort gjenopptakelse og frikjennelse av over 300 uskyldig dømte i USA. The

See more ›

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Domstolen, Klokere beslutninger, Lov og rett

Hvem skal ut: Legen, dommeren, aksjemegleren, eller statsråden?

I årevis har domstolene hatt stor tillit i det norske folk. Igjen så kan Domstoladministrasjonen opplyse at man scorer enda høyere enn sist. Domstolen scorer høyere enn noen annen del av forvaltningen. Politiet, Stortinget, og Regjeringen halser etter og det

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Domstolen, Samfunn og idrett

Inhabilitet i domstolene

Undertegnede har gjennom flere år fulgt en rekke sivilrettslige rettsforhandlinger ved domstolene i Tromsø. Det er med undring og sorg en konstaterer forhold som det må være åpenbart er i strid med god rettspleie, og som resulterer i justismord. I

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Domstolen, Fagdommer, Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta