Blog Archives

Hvordan er det mellom fag- og meddommerne? (Juryen er satt – del III)

Juryutvalgets lekdommerundersøkelse bekreftet fagdommernes integritet i sitt forhold til meddommerne. Lekdommerne svarer at de blir hørt og respektert av sine fagdommerkolleger. Dette gjelder spesielt i skyldspørsmålet. Her virker svarene også nøkterne i forhold til hvordan de mener lekdommerkollegaen blir hørt

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett

Meddommeren er Stortingets juridiske genistrek

To meddommere avsier en hardere dom for en voldsforbrytelse enn det fagdommeren vil. I debatten som har kommet i kjølvannet av denne dommen er det to hovedsynspunkter: Det juridiske miljø sier dommen går mot dagens rettspraksis, mens folk flest synes

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett, Meddommer
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta