Blog Archives

Hvordan er det mellom fag- og meddommerne? (Juryen er satt – del III)

Juryutvalgets lekdommerundersøkelse bekreftet fagdommernes integritet i sitt forhold til meddommerne. Lekdommerne svarer at de blir hørt og respektert av sine fagdommerkolleger. Dette gjelder spesielt i skyldspørsmålet. Her virker svarene også nøkterne i forhold til hvordan de mener lekdommerkollegaen blir hørt

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett

Sex, Drugs & Lov’n’Rett er ikke kult (Juryen er satt – del II)

Undersøkelsen viser at lekdommerne har en tendens til å vurdere seg selv mer kompetent og skarpere enn sine kolleger. Dette er heldigvis et fenomen forbeholdt resten av befolkningen også. Vi er alle litt høy på våre egne meninger. Halvparten mente

See more ›

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta