Blog Archives

C.3 – Retten til å høste uten å så – Lignelsene til Jesus og de juridiske konsekvensene

Jesus på Nordkalotten I tusenvis av år tilpasset folket livet i nord til hvordan de kunne jakte, fiske og høste best mulig. Etter hvert ble veidekulturen avløst av en relativ kort periode med naturalhusholdning. I denne perioden som inkluderer fastsettingen

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett

B.2 – Den nordiske samekonvensjon – FNs historiske mottrekk

  Vi har allerede en konvensjon som går lengre enn alle samekonvensjoner Alle folkegrupper, inkludert samene, har allerede rettigheter som er uttømmende i FNs menneskerettighetskonvensjon av 1948.   I artikkel 2 angående Rettigheter for alle står det: Artikkel 2. Enhver

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta