Blog Archives

Nordkappmonopolet monopoliserer også andre deler av reiselivet i Nord-Norge

Skrevet av tidligere styremedlem i Visit Nordkapp AS, Rune Bjerkli Friluftsloven sikrer allmennhetens rett til ferdsel i friluftsområder. Nordkapplatået er et friluftsområde. Det er en nasjonalskatt, turistjuvel, og juletrestjerna på toppen av reiselivstreet. “Oppdaget” og navngitt av en britisk ekspedisjon

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Meddommer, Samfunn og idrett

B.8 – Den nordiske samekonvensjon – En lokalbefolkningskonvensjon

Dersom man bytter ut ordet same med lokalbefolkning i den nordiske samekonvensjonen så kunne man ratifisert en konvensjon som alle hadde omfavnet. At man i stor grad kan gjøre det uten at det forandrer stort på de juridiske virkningene av

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta