Blog Archives

Krekar Del V. Den siste oljen i mediamaskineriet

Voldelige terroraksjoner har vært det altoverskyggende nyhetstema i de første 15 år av det nye århundre. Øyeblikket United Airlines rute 175 fløy inn i det sørlige tårnet av World Trade Center direkte på ABC forandret mye. Kampen mot terrorismen er

See more ›

Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Lov og rett, Samfunn og idrett

Krekar Del IV. Hvem er terroristen?

Mulla Krekar er på FNs liste med terrorister. Han er ikke dømt for det som går på det man vil anse som terrorisme. Det må da mangle bevis for å felle han i retten. Faren med å senke kravene til

See more ›

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett, Samfunn og idrett

Krekar Del III. Mulla Krekar er ikke en rettmessig representant for kurderne i våre øyne

Er kampen Mulla Krekar kjemper for kurdere en kamp som han deler med mange andre kurdere? Det finnes flere visjoner for et Kurdistan. Krekars visjon henger sammen med at han er en islamsk fundamentalist. Han drømmer om en stor islamsk

See more ›

Tagged with: , , , , , , , , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett, Samfunn og idrett

Krekar Del II. En kurdisk frihetskjemper – Catch 22

Siden han er på FNs liste over terrorister kan mye av brodden i hans terrorisme ha gått ut. For kurdere som Mulla Krekar kan livet fortone seg som en situasjon mellom barken og veden, catch-22, pest eller kolera, al-Qaida eller

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Samfunn og idrett

Krekar Del I. Najmuddin Faraj Ahmad – en kjent mann fra fjellandet

Dagens quiz: Den fjellrike nasjonen, omtrent på størrelse med Norge i utstrekning, er kjent for sine store oljereserver. Det grenser, som Norge, til en gammel nabo. Hvilken nasjon er dette? Kurdistan er landet som enda ikke formelt eksisterer. I det

See more ›

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Samfunn og idrett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta