Blog Archives

B.9 – Den nordiske samekonvensjon – Kirkeneserklæringene 0 – 2

  Fra en folkegruppes samarbeid på Nordkalotten, til alle folkegruppers samarbeid og fred i Barentsregionen Når det gjelder den nordiske dimensjonen, åpne opp for mer samkvem over landegrensene i nord, så har utenriksministrene i de nordiske land allerede signert Kirkeneserklæringen

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett

B.8 – Den nordiske samekonvensjon – En lokalbefolkningskonvensjon

Dersom man bytter ut ordet same med lokalbefolkning i den nordiske samekonvensjonen så kunne man ratifisert en konvensjon som alle hadde omfavnet. At man i stor grad kan gjøre det uten at det forandrer stort på de juridiske virkningene av

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett

B.7 – Den nordiske samekonvensjon – 10 negative effekter

  Det som er negativt med den nordiske samekonvensjonen De langsiktige virkningene av den nordiske samekonvensjonen og samiske særrettigheter kan bli negative. Den åpner muligheten for å sette folk i kunstige båser, en forskjellsbehandling basert på etnisitet og unødvendige gnisninger

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett

B.6 – Den nordiske samekonvensjon – Syv viktige observasjoner

  Den nordiske samekonvensjonen er mer fornuftig enn ekspertenes utkast Forhandlingsdelegasjonene fra de tre landene var ikke tungt bemannet av jurister og sameforkjempere som ekspertgruppen. Den nordiske samekonvensjonen har som ekspertene heller ikke gjort noe økonomiske beregninger. Dette hadde kanskje

See more ›

Tagged with:
Posted in Internasjonal, Lov og rett

B.5 – Den nordiske samekonvensjon – Fire kritikkverdige forhold ved ekspertenes utkast

  Ekspertgruppen som la frem grunnlaget for de politiske forhandlingene var ensidig satt sammen av renommerte jurister som stort sett har vært tydelige røster for samiske rettigheter. Ekspertgruppen besto av: Carsten Smith – norsk jurist – samiske rettigheter Hans Danelius

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta