Blog Archives

B.4 – Den nordiske samekonvensjon – Fem besværlige spørsmål

Samerådenes deklarasjoner 2004 – 13 Det blir stilt en rekke krav til myndighetene i de nordiske landene. Det påberopes mange rettigheter. Det er få plikter som er rettet mot samene selv. Det som samene selv kan gjøre for det samiske.

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett

B.3 – Den nordiske samekonvensjon – Den statlige baktanken

Tanken bak den siste konvensjonsprosessen Prosessen rundt den nordiske samekonvensjonen viser hvilke interesser som står bak. Samerådet, de største samiske organisasjonene i Norden og Nordvest Russland, møttes hvert fjerde år til Internasjonal samisk konferanse. Blant medlemmene er en av de

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Internasjonal, Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta