Blog Archives

Et overraskende signal fra den anonyme juryen (Juryen er satt – del V)

Lekdommerne fikk også anledning til å kommentere om den anonyme stemmegivningen i skyldspørsmålet er best egnet eller uegnet. Når juryen avsier dom, gjør den det anonymt. Innad i juryen vet de hvem som stemmer hva. Utad blir det ikke opplyst

Tagged with: , , ,
Posted in Domstolen, Lov og rett
Meddommerbloggen

Lovlige tweets
Siste innlegg
Meddommer vertikal

Facebook
Kategorier
Meddommerskyen
Arkiv
En gråblogg
Meta